Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Byť pripravený zabezpečiť druhú a tretiu úroveň logistickej podpory PS OS SR pri vedení operácií OS SR na obranu zvrchovanosti a územnej celistvosti SR a pre sily a prostriedky OS SR nasadené mimo územia SR v rámci operácii medzinárodného krízového manažmentu.
Podieľať sa na poskytovaní podpory hostiteľskej krajiny (HNS) pre sily a prostriedky členských a partnerských krajín NATO nasadených na území SR podľa čl. 4 (Consultations), alebo čl. 5 (Collective Defense) Washingtonskej zmluvy, pri ohrození, obrane alebo obnove zvrchovanosti a územnej celistvosti SR.
Poskytovať pomoc orgánom štátnej správy, samosprávy a obyvateľstvu pri ohrození života a majetku počas krízovej situácie a pri odstraňovaní následkov krízovej situácie.
Podieľať sa na plnení úloh pri udržiavaní verejného poriadku, bezpečnosti a nedotknuteľnosti štátnej hranice. Určenými silami a prostriedkami sa podieľať na plnení úloh vyplývajúcich z CS 2017. 
 

Hlavné spôsobilosti Brigády bojového zabezpečenia

 • Schopnosť prepraviť 2400 ton paletizovaného, kontajnerizovaného alebo nekontajnerizovaného materiálu,
 • schopnosť prepraviť 1456 m3 PHM,
 • schopnosť denne produkovať približne 60m3 /h pitnej vody (1 DOS), z vhodného zdroja,
 • schopnosť skladovania a manipulácie maximálne 300t/h TZ- I,II,III,IV,V,
 • schopnosť prípravy stravy (2100 dávok / deň),
 • schopnosť prepravy ťažkej techniky 19 ks (do 60t/kus) a ľahkej techniky 10 ks (do 15t/ks Flatrack),
 • schopnosť odsunu poškodenej techniky 30 ks (VT-72 ,VPV, AV-15), 
 • schopnosť zabezpečiť hygienické služby pre 2 700 vojakov,
 • schopnosť odsunu padlých (do 72 osôb / deň), 
 • schopnosť prípravy chleba (do 4000 dávok / deň), 
 • schopnosť prania (do 720 kg / 12 hod.), 
 • schopnosť opráv pozemnej výzbroje a opráv špeciálnych zariadení s technickou náročnosťou do 96 hod., 
 • schopnosť vyčleniť a poskytnúť logistické prvky so špecifickými spôsobilosťami v prospech HNS. 

   


Skočiť na menu


Share