Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Podľa dostupnosti zdrojov rozvíjať komplexnú pripravenosť brigády v poskytovaní logistickej podpory pri obrane SR. Výcvik a rozhodujúce výcvikové aktivity zamerať na udržanie dosiahnutých spôsobilostí, získavanie / rozvíjanie nových spôsobilostí príspevkov bsp deklarovaných na plnenie úloh záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a prijatých CS 2021, udržať spôsobilosti predurčené do eNRF a splniť úlohy prípravy určených spôsobilostí do V4 EÚ BG (STAND-BY 2023). Podporiť poskytovanie HNS pre zahraničné OS v rámci MN BG SVK.
Podieľať sa na zabezpečení HNS poskytnutím prepravných, opravárenských, zásobovacích, spojovacích spôsobilostí, poľných služieb a koordináciu prepravy v rámci RSOM pri prijatí spojeneckých síl v rámci kolektívnej zmluvy.

Skočiť na menu


Share