Preskocit navigáciu

Poslanie


  • Prvoradým poslaním brigády bojového zabezpečenia je podieľať sa na obranyschopnosti  a ochrane územnej celistvosti Slovenskej republiky. V rámci záväzkov voči NATO plniť úlohy podľa článku  5 Washingtonskej zmluvy.  
     

  • Poskytovať bojové zabezpečenie (prepravné, zásobovacie, opravárenské činnosti a poľné služby) na 2. a 3. úrovni logistiky v prospech jednotiek OS SR na území aj mimo územia SR (pri zaručovaní obrany a bezpečnosti štátu a plnení úloh MKM, DKM) a taktiež v prospech spojeneckých síl pri operáciách na území SR.

 

  • Poskytovať logistickú podporu pre sily nasaditeľné v operáciách mimo územia SR, poskytovať deklarované jednotky v prospech operácií NATO v rozsahu záväzkov SR podľa Národných cieľov so zameraním na prípravu špecifických logistických jednotiek.

Skočiť na menu


Share