Preskocit navigáciu

Poslanie


Poslaním bsp je byť pripravený zabezpečiť tretiu a štvrtú úroveň logistickej podpory pri vedení operácií OS SR na obranu územnej celistvosti, zvrchovanosti a nedotknuteľnosti štátnej hranice Slovenskej republiky. Zabezpečiť logistickú podporu OS SR vytváraním, skladovaním, zásobovaním, distribúciou zásob, pripraviť a poskytnúť logistické podporné prvky, podieľať sa na výstavbe a príprave deklarovaných jednotiek v prospech NATO a EU so zameraním na prípravu špecifických logistických jednotiek na podporu vyšších stupňov velenia a bojiska. Realizovať koordináciu dopravno-zásobovacieho systému útvarov a zariadení ozbrojených síl vrátane plánovania prepravy vojsk po železnici, plánovanie a koordináciu strategickej prepravy v prípade nasadenia jednotiek mimo územia SR. Zabezpečiť geografickú podporu, poskytovanie informácií o území, udržiavanie a rozvoj geografických a spravodajských spôsobilostí, potrebných na plnenie úloh OS SR.
Podieľať sa na realizácii podpory spojencov na území SR – príjem, usporiadanie a následný presun vojsk NATO na území SR v oblasti národnej logistickej podpory (zásobovanie, skladovanie, doplnenie, ubytovanie).Zabezpečiť prevádzku komunikačných, informačných a bezpečnostných systémov v prospech rezortu MO SR a realizovať opatrenia na zabezpečenie ich bezpečnosti; zabezpečovať komunikačné a informačné systémy (KIS) pre strategické a operačné miesta velenia a podieľať sa na zabezpečení KIS pre OS SR, pripraviť a poskytnúť podporné prvky mobilných KIS na území SR aj v zahraničí.
Podieľať sa na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu a úloh medzinárodného krízového manažmentu mimo územia SR prostredníctvom plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a prijatých CS 2021.

Skočiť na menu


Share