Preskocit navigáciu

Výcvik v preprave po železnici


Výcvik v preprave po železnici

Príslušníci Veliteľstva 1.mechanizovanej brigády (1.mb) a roty podpory velenia Topoľčany vykonali v dňoch  18. a 19. júna Výcvik v preprave vojsk po železnici za riadenia náčelníka logistiky 1.mb podplukovníka Zdenka Klaina.

Prvý deň bola vykonaná teoretická časť, ktorú odprednášala príslušníčka Národného centra vojenskej dopravy Bratislava poručíčka Radka Basarová. Dôraz bol kladený hlavne na oboznámenie profesionálnych vojakov s bezpečnostnými opatreniami pri organizácii vojenských železničných prepráv,  označenie a povinnosti funkcionárov vojenského prevozu, upevňovanie techniky, výstavba pomocnej univerzálnej nakladacej oceľovej  rampy (UNOR), zabezpečenie bojovej ochrany počas nakladania a prepravy techniky po železnici.

Praktická časť rozdelená do šiestich pracovísk bola zameraná na zabezpečenie vlakových prevozov príslušníkmi stráže a funkcionármi prevozu, na pravidlá a bezpečnostné opatrenia, ktoré musia byť pri týchto druhoch aktivít dodržiavané, spôsoby nakladania, upevňovania a vykladania rôznych druhov techniky, ktorú je v prípade potreby možné prepraviť železnicou. V priebehu dňa bol vykonaný aj praktický nácvik navádzania kolesovej techniky na železničné vagóny, a to z čelnej a bočnej rampy, a ich následné zabezpečenie a upevnenie pred odovzdaním pracovníkom železnice, ako aj nácvik výstavby univerzálnej nakladacej oceľovej rampy.

Výcvik bol po organizačnej, ako aj materiálnej stránke pripravený na dobrej úrovni, čím boli vytvorené podmienky na efektívne využitie času určeného na uvedený výcvik.


Výcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železnici

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 19.06.2019
Čítanosť: 553
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share