Preskocit navigáciu

Výcvik a cvičenia


2018

ICE DRIVER – medzinárodný výcvik potápačov

BRAVE WARIOR – spoločné medzinárodné cvičenie krajín V4 a ďalšími zahraničnými partnermi
SUMMER DRIVER
spoločné cvičenie potápačov žpr s jednotkami HDF vo vojenskom zariadení v Mályi – Miškolc, Maďarsko

CLEAR WAYSpoločný výcvik odtarasovacích jednotiek príslušníkmi žpr a Príslušníci AČR zo 153. žpr Bechyně a 151. žpr Olomouc

NAMEJScertifikačné cvičenie eFP vo výcvikovom priestore kempu Adaži v Lotyšsku

TOXIC LANCEspoločný súčinnostný výcvik v rámci dvojstrannej spolupráce s Národnou gardou štátu Indiana USA a armádou ČR

JOINT FIRES IImedzinárodná spolupráca so 132. delostreleckým oddielom Jince a príslušníkmi poľskej armády v ČR vo  VP Hradiště

BRILIANT JUMP - Zdokonaľovací výcvik deklarovanej jednotky - multifunkčnej roty RCHBO NRF/VJTF 2017 – 2019

RIVER 2018 - spoločný výcvik slovenských a českých pontónových jednotiek, činnosť ženijných jednotiek AČR - OS SR v rámci humanitárnej operácie pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy

SMART ENGINEERveliteľsko-štábne cvičenie pri plnení úloh ženijnej podpory v zostave účelového bojového zoskupenia

BLOND AVALANCHEVeliteľsko-štábne cvičenie  medzinárodného ženijného práporu TISA Starichi – UKR

CETEX – ostré trhanie zo zahraničným partnerom „újezdu Boletice – CZE

ANAKONDA 2018 – medzinárodné cvičenie konané v Poľskej republike, cieľom bola integrácia vojenských a nevojenských spôsobilostí v rámci JIMP (Joint, Interagency, Multinational, Public)

CORONAT MASK – medzinárodné cvičenie, do ktorého bolo zapojených 15 krajín Európy, z toho sa aktívne cvičí v krajinách Nemecko – Bruchsal, Baden, Steten, Slovensko – Zemianske Kostoľany, Taliansko – Civitvecchia a Česká republika – Tisá

TOXIC VALLEY – medzinárodné cvičenie konané za účasti zástupcov ozbrojených síl Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Francúzska, Maďarska, Slovinska, Poľska, USA, centier Joint CBRN Defence COE vo Vyškove a EOD COE v Trenčíne

OPERATION STEEL RAIN - bojové školské streľby (BŠS) mínometných jednotiek 

LIVE SHIELD - certifikačné cvičenie 12. mechanizovanej práporovej skupiny

BRAVE SAPPER - odborný výcvik s ostrou ženijnou muníciou

SMART GUARDIAN – cvičenie zamerané na odbornú spôsobilosť delostreleckej odbornosti

EBONITE JAVELIN – spoločný výcvik príslušníkov SR s príslušníkmi ČR

SLOVAK SHIELD – medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti slovenských vojakov OS SR a zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA vo VVP Lešť

 

2017
ICE DRIVER – medzinárodný výcvik potápačov

TOXIC LANCE – súčinnostný výcvik prieskumných jednotiek 12.mpr a 13.mpr s jednotkami RCHBO
SABER KNIGHT – medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie konané na juhu Estónska.
BRAVE WARIOR – spoločné medzinárodné cvičenie krajín V4 a ďalšími zahraničnými partnermi
DRAGON – najväčšie manévrovacie a tréningové cvičenie konané v Poľskej republike
TOXIC VALLEY – medzinárodné cvičenie konané za účasti zástupcov ozbrojených síl Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Francúzska, Maďarska, Slovinska, Poľska, USA, centier Joint CBRN Defence COE vo Vyškove a EOD COE v Trenčíne

BLOND AVALANCHE – medzinárodné cvičenie projektu TISA

EBONITE JAVELIN – spoločný výcvik príslušníkov SR s príslušníkmi ČR

SLOVAK SHIELD – medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti slovenských vojakov OS SR a zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA vo VVP Lešť

2016
LITTLE SHIELD 16 I. 11.mprsk - veliteľsko- štábne cvičenia (VŠC) s využitím počítačovej podpory (CAX) a spoločným výcvikovým modulom (JEMM)

LITTLE SHIELD 16 II. 12.mprsk, 13.mpr, žpr, prrchbo, rmo - veliteľsko- štábne cvičenia (VŠC) s využitím počítačovej podpory (CAX) a spoločným výcvikovým modulom (JEMM)
SALUS VITALIS – spoločný výcvik prrchbo so záchranárskymi jednotkami a NGO
NOVÝ HORIZONT - spoločný výcvik s MV SR počas súčinnostného cvičenia vo vojenskom priestore TPS Devičany. Cvičenie bolo jedinečnou výcvikovou príležitosťou na precvičenie a zosúladenie jednotlivých úloh v rámci domáceho krízového manažmentu.
ENGINNER RESCUER - spoločný výcvik ženijných jednotiek s AČR počas vojenského cvičenia BLONDE AVALANCHE - medzinárodné cvičenie koncipované ako veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk

EBONIT JAVELIN - spoločný výcvik mechanizovaných jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Armády Českej republiky vo vojenskom výcvikom priestore Libavá v Českej republike
SLOVAK SHIELD – dvojtýždňové medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti viac ako 1 400 slovenských vojakov Ozbrojených síl SR a takmer 500 zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA s vyčlenením 500 kusov vojenskej techniky a výzbroje.

2015
EBONIT JAVELIN - spoločný výcvik príslušníkov 11. mechanizovaného práporu Martin s príslušníkmi z českého 71. mechanizovaného práporu z Hraníc na Morave vo vojenskom výcvikom priestore Libavá v Českej republike

NOVÝ HORIZONT - spoločný výcvik s MV SR počas súčinnostného cvičenia v priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský Vrch a kasárni 12. mechanizovaného práporu Nitra
SLOVAK SHIELD – dvojtýždňové medzinárodné cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk za účasti viac ako 1 400 slovenských vojakov Ozbrojených síl SR a takmer 500 zahraničných vojakov z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska a USA s vyčlenením 500 kusov vojenskej techniky a výzbroje vo VVP Lešť

WILD LYNX – komplexný štábny nácvik s podporou CAX u Veliteľstva a štábu 11.mpr ako VaŠ 11.mprsk a veliteľov jednotiek súčastí 11.mprsk v priestoroch simulačného centra CV Lešť a KŠN (MAPEX) Veliteľstva a štábu 12.mpr v posádke Nitra

ELBE – medzinárodného cvičenia príslušníkov 1. pontónovej roty ženijného práporu v českých Litoměřiciach spoločne so ženistami z 15. ženijného pluku v Bechyni a americkými ženistami z Texasu

2014
DESERT GUARDIANS 2014 – taktické cvičenie príslušníkov do operácie ISAF v zložení z príslušníkov veliteľstva kontingentu, podporného poradenského prvku NSE, strážnej jednotky a poradenského tímu MSF SFAT


2013
WILD LYNX 2013 – komplexný štábny nácvik na tému „Mechanizovaná brigáda vo vojenskom
ťažení NATO na podporu mieru“

SLOVAK ENDEAVOR 2013 - cvičenia stabilizačnej operácie podpornými jednotkami levického práporu s použitím nástroja JEMM (Joint Exercise Management Module).
OPREH – cvičenie príslušníkov 12.mpr – záložná jednotka operácie EUFOR ALTHEA Bosna a Hercegovina
DESERT HORSE I.– taktické cvičenie príslušníkov 11.mpr do operácie ISAF Afganistan
DESERT HORSE II.– taktické cvičenie príslušníkov 12.mpr do operácie ISAF Afganistan

2012
FORT PRIBINA - veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk

FORT PRIBINA II - prTC s BS 12.mprsk


2011
WOKEN LION - veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk Lešť
FULL SPECTRUM OPERATIONS 173. výsadkovej brigády v JMRC Hohenfels v Nemecku

2010
JOINT GOAL - dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk Lešť

2008
CAX - veliteľsko-štábne cvičenie - 11.mpr - SBVC Lešť
FORD PRIBINA - 12.mpr – SBVC Lešť
Streľba a riadenie paľby rmo - SBVC Lešť
LION - 13.mpr - SBVC Lešť
LYNX - dvojstupňový komplexný štábny nácvik 1.mb a jej podriadených jednotiek

2007
JOINT EFFORT - certifikačné cvičenie 11. mpr Martin vo VVP Lešť
Súčinnostné cvičenie zložiek IZS územného obvodu v Topoľčanoch
IRON DAGGER - certifikačné cvičenie 12. mpr Nitra vo VVP Lešť
NOBLE LEGHT - nadnárodná príprava NRF-10 (Bergen, NSR)

 

2006
IRON DAGER – afirmačné cvičenie 12.mpr – CST L. Mikuláš
JOINT EFFORT - prTC s BS 11.mpr a NSE Hlohovec vo VVP Lešť

2005
THIN RED LINE - komplexný štábny nácvik ľahkej brigády
JOINT FUTURE - dvojstupňový KŠN 1.mb Topoľčany
Afirmačné cvičenie VaŠ prOR - Nemecko, Munster-Padenborn

2004
Dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie – VVP Lešť

2003
BIELY KÔŇ - komplexný štábny nácvik Liptovský Mikuláš
URAGÁN 2003 – veliteľsko-štábne cvičenie ľahkej brigády – CST L. Mikuláš
Dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie – VVP Lešť


DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
MODEL DAY - Múzeum SNP Banská Bystrica
IDEB Bratislava
Boje o Dargovský priesmyk - Dargov
Deň detí s OS SR a Slovenským rozhlasom - Gelnica
Deň polície – Topoľčany, Prievidza
Deň detí v regiónoch Slovenska
Deň breznianskych delostrelcov - Brezno
Národné letecké dni - Piešťany
KEMP - Lešť
Orava 1944 - Nižná
Oslavy zvrchovanosti Slovenska - Stará Bystrica
Bažant Pohoda - Letisko Trenčín

 

 

 

Skočiť na menu


Share