Preskocit navigáciu

Veliteľsko-štábne cvičenie ukončené


Veliteľsko-štábne cvičenie ukončené
V termíne 11. – 12. októbra prebiehalo v Centre výcviku Lešť Veliteľsko-štábne cvičenie (ďalej „VŠC“) 1. mechanizovanej brigády (1.mb) a brigády bojového zabezpečenia (bbz) ako súčasť II. fázy plánovania na operačnom a taktickom stupni operácie Slovenský štít III. Prípravná fáza operácie bude ukončená 13. októbra príchodom a zaujatím priestorov príslušníkmi mechanizovanej brigády – Národný cieľ 2013.
Témou cvičenia pre 1.mb bola „Mechanizovaná brigáda pri plnení úloh operácie na zachovanie bezpečnosti a obranu územia Slovenskej republiky v súčinnosti so spojencami“ a bbz plnila úlohy logistického zabezpečenia tejto operácie. Cieľmi cvičenia pre veliteľstvá oboch brigád bolo preverenie spôsobilosti veliteľstiev a štábov riadiť operáciu a preveriť využiteľnosť spracovaných štandardných operačných postupov. VŠC 1.mb a bbz je prepojené s cvičením Slovenský štít 2017 s cieľom preveriť spôsobilosti veliteľstiev brigád plánovať a riadiť operáciu v konflikte vysokej intenzity. Štáb bbz bol preverený v plánovaní logistickej podpory skráteným plánovacím procesom a poskytnutí podpory hostiteľskej národnosti (HNS). Všetky výcvikové úlohy cvičenia boli splnené na vysokej úrovni. Rozhodcovská služba vyzdvihla pozitíva, upozornila na negatíva a podala návrhy na zlepšenie do budúceho obdobia. Poďakovanie patrí Odboru simulačných technológii CV Lešť za ich výbornú spoluprácu počas celého VŠC.
VŠC poskytlo obom brigádam výbornú výcvikovú príležitosť s možnosťou precvičenia zastupiteľnosti vo funkciách ako aj možnosť získania praktických skúseností vo vedení operácií na stupni brigáda. Vykonávacia fáza operácie Slovenský Štít III sa začne 14. októbra nácvikmi, previerkou spojenia a MINIEXom, ako aj nástupom všetkých cvičiacich jednotiek v priestoroch Odboru simulačných technológii v CV Lešť.

Veliteľsko-štábne cvičenie ukončenéVeliteľsko-štábne cvičenie ukončenéVeliteľsko-štábne cvičenie ukončené

Autor: MIC SLSD17 , Foto: MIC SLSD17 - Dátum: 12.10.2017
Čítanosť: 943
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share