Preskocit navigáciu

Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016


Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016
V dobe od 6. júna 2016 do 1. júla 2016 bol vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť vykonaný intenzívny výcvik 11. mechanizovanej práporovej skupiny (11. mprsk), ktorá je predurčená ako deklarovaná jednotka OS SR pre sily vysokej pripravenosti NATO. Súčasťou tohto výcvikového cyklu bolo aj práporové taktické cvičenie „LIVE SHIELD 2016“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21. – 24. júna 2016. Na práporové cvičenie nadväzovala národná certifikácia mechanizovanej práporovej skupiny podľa štandardov NATO v dňoch 27. – 30. júna 2016. Na trojtýždňovom vyvedení plnilo nepretržite úlohy takmer 1000 profesionálnych vojakov, 330 kusov pásovej a kolesovej techniky a 2700 kusov zbraní.
 
Práporové taktické cvičenie „LIVE SHIELD 2016“ je vyvrcholením polročnej série cvičení „LITTLE SHIELD 2016“. Zámerom cvičenia bolo splniť požadované taktické úlohy podľa štandardov NATO s cieľom potvrdiť a demonštrovať bojovú pripravenosť (Combat Readiness) 11. mprsk v silách vysokej pripravenosti, ako súčasti mnohonárodného zoskupenia síl pod velením NATO.
 
Velitelia cvičiacich jednotiek mali vytvorené podmienky na precvičenie plánovacieho procesu, vedenie a riadenie bojovej činnosti. Pre vytvorenie reálneho operačného prostredia boli simulované činnosti pôsobenia opozičných a koaličných síl, miestnej samosprávy, vládnych inštitúcií, ako aj humanitárnych organizácií v priestore zodpovednosti. Riadiaci cvičenia, veliteľ 1. mechanizovanej brigády (1.mb) brigádny generál Vladimír Kubáň uviedol: „Chcel som vytvoriť podmienky, ktoré by umožnili a preverili schopnosť plniť úlohy deklarovaných síl v realistických a náročných podmienkach zodpovedajúcich súčasným poznatkom z prebiehajúcich operácií.
 
Počas troch týždňov intenzívneho poľného výcviku plnili jednotky kľúčové zamestnania k dosiahnutiu požadovaných spôsobilostí z taktickej, streleckej a odbornej prípravy jednotlivých druhov vojsk. Úvodná fáza cvičenia „LIVE SHIELD 2016“ bola zameraná na presun, zaujatie a zabezpečenie priestoru zodpovednosti mprsk, ďalej na vytvorenie systému ochrany a obrany vlastných vojsk, ako aj civilného obyvateľstva, vykonávanie vojenských aktivít na dosiahnutie a následnú kontrolu kľúčových priestorov a infraštruktúry v krízovej oblasti. Ďalej vyvedené vojská plnili úlohy proti činnosti a pôsobeniu nepriateľských skupín, akou je napríklad eliminácia činnosti militantov v prihraničných priestoroch. Splnenie týchto úloh umožnilo preveriť spôsobilosti mprsk vo vedení efektívnej bojovej činnosti. V ďalšej fáze cvičenia sa úsilie 11. mprsk zameralo na realizáciu stabilizačných úloh v priestore operácie.
 
O význame cvičenia svedčí aj komplexná podpora cvičiacim v rámci celých ozbrojených síl, ako aj osobná prítomnosť náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima a veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Ondřeja Novosada v dňoch 21. - 22. júna 2016. Počas pracovnej návštevy veliteľ pozemných síl preveril úroveň rozhodovacieho procesu jednotlivých veliteľov, ocenil úroveň pripravenosti a realizácie plnenia operačných úloh 11. mprsk a vyzdvihol enormné úsilie riaditeľstva cvičenia pod velením veliteľa 1. mechanizovanej brigády.
 
Toto cvičenie komplexne preverilo a zároveň umožnilo reálne zhodnotiť súčasný stav bojovej pripravenosti 11. mprsk. Na preverenie bojovej pripravenosti mprsk bol podľa štandardov NATO (metodika CREVAL – Combat, Readiness, Evaluation) vytvorený národný hodnotiaci tím pod vedením plukovníka Ľudovíta Valentínyho z Veliteľstva pozemných síl OS SR. Napriek veľmi náročným podmienkam a stanoveným kritériám, profesionálni vojaci 11. mprsk svojim nasadením, úsilím a rozhodnosťou splnili svoje úlohy na vysoko profesionálnej úrovni, čoho dôkazom je aj celkové hodnotenie deklarovanej jednotky 11. mprsk s výsledkom „COMBAT READY“. „Ako riadiaci cvičenia môžem skonštatovať, že práporové taktické cvičenie s bojovou streľbou bolo pripravené a vykonané na požadovanej úrovni a v zmysle zásad taktického cvičenia. Nestretol som sa s niekým, kto by nezodpovedne pristupoval k cvičeniu, preto môžem vysloviť spokojnosť a chcem vyzdvihnúť výborne vykonanú prácu všetkých profesionálnych vojakov počas celého certifikačného procesu.“, zhodnotil veliteľ 1. mb brigádny generál Kubáň. Zároveň vyslovil poďakovanie a ocenil spoluprácu celého riadiaceho a zabezpečovacieho tímu, všetkých príslušníkov 11. mprsk, ako aj príslušníkov 1. mb a jej podriadených útvarov za celkovú prípravu, priebeh a vykonanie celého vyvedenia.

Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016Tisíc vojakov súčasťou LIVE SHIELD 2016

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová (1.mb) , Foto: 1. mb - Dátum: 30.06.2016
Čítanosť: 1262
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share