Preskocit navigáciu

Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016


Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016

V poradí treou výcvikovou aktivitou vychádzajúcou z jednotného námetu „LITTLE SHIELD 2016“ bolo v termíne od 5. do 7. apríla príslušníkmi velitežstva 1. mechanizovanej brigády uskutočnené jednostupňové velitežsko-štábne cvičenie.

           Cvičeniu, ktoré riadil velitež prvej brigády brigádny generál Vladimír Kubáň, predchádzal marcový komplexný štábny nácvik, počas ktorého bola naplánovaná vojenská operácia velitežstva brigády. Hlavnou prioritou aprílového cvičenia na hlavnom mieste velenia v priestoroch Jaselských kasární bolo overi správnos vykonaného plánovacieho procesu a riadenie priamo podriadených a pridelených jednotiek pri vedení bojovej činnosti.

Priebeh velitežsko-štábneho cvičenia si prišiel dňa 06. apríla osobne skontrolova aj zástupca veliteža Pozemných síl ozbrojených síl SR brigádny generál Daniel Zmeko. Podža slov riadiaceho cvičenia brigádneho generála Kubáňa trojdňové cvičenie preverilo jednotlivé prvky mechanizovanej brigády vo velení a riadení jednotiek počas vedenia operácie vysokej intenzity, pričom bola preverená funkčnos stálych operačných postupov velitežstva na tento druh bojovej činnosti.

„Splnenie stanovených ciežov pre toto velitežsko-štábne cvičenie vytvorilo základný predpoklad zrealizovania úloh ďalšej zo sérii LITTLE SHIELD 2016, ktorá sa uskutoční v mesiaci máj v priestoroch Centra simulačných technológii Akadémie ozbrojených síl SR s podporou CAX (Computer Assisted Exercises - Počítačovo podporované cvičenie)“ dodal Kubáň.


Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Velitežsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 07.04.2016
Čítanos: 1265
Verzia pre tlač

Skoči na menu
Share