Preskocit navigáciu

Pracovné rokovanie k jednotke vyčleňovanej do VJTF NATO


Pracovné rokovanie k jednotke vyčleňovanej do VJTF NATO

K jednotke vyčleňovanej do VJTF (jednotky síl veľmi rýchlej reakcie)  NATO sa na pôde topoľčianskych kasárni uskutočnilo dňa 16. februára pracovné rokovanie za prítomnosti funkcionárov veliteľstva brigády, príslušníkov Veliteľstva pozemných síl OS SR, Brigády bojového zabezpečenia a príslušníkov práporu radiačno-chemickej a biologickej ochrany prvej brigády.

Pozvanie na pracovné rokovanie prijal aj podplukovník Slavomír Verčimák, zástupca náčelníka Oddelenia strategického plánovania, Štábu strategického plánovania Generálneho štábu OS SR, ktorý počas svojej prezentácie odovzdal nielen svoje dlhoročné skúsenosti v problematike, ale zároveň objasnil strategický zámer, koncept a filozofiu rotácie VJTF NATO.

Cieľom rokovania bolo vytvoriť počiatočné plánovacie predpoklady pre zahájenie prípravy jednotky práporu RCHBO k splneniu úloh vyplývajúcich z predurčenia do síl rýchlej reakcie, ktoré sú úzko späté s dosiahnutím a udržaním operačnej pripravenosti deklarovaného príspevku, ako aj splnením úloh certifikácie.

V rámci národnej prípravy bude výcvik vykonaný po jednotlivých etapách výcviku až po etapu výcviku roty. Výcvik bude zavŕšený splnením odborného taktického cvičenia jednotky v Centre výcviku Lešť a certifikáciou, čím bude zaradená do systému operačnej pripravenosti NATO.


Pracovné rokovanie k jednotke vyčleňovanej do VJTF NATOPracovné rokovanie k jednotke vyčleňovanej do VJTF NATOPracovné rokovanie k jednotke vyčleňovanej do VJTF NATO

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 17.02.2016
Čítanosť: 1723
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share