Preskocit navigáciu

Príprava cvičenia LITTLE SHIELD sa začala


Príprava cvičenia LITTLE SHIELD sa začala

Príprava k cvičeniu LITTLE SHIELD 2016 bola začatá dňa 16. februára úvodnou plánovacou konferenciou v priestoroch Jaselských kasárni za prítomnosti príslušníkov veliteľstva 1. mechanizovanej brigády a jej podriadených útvarov, príslušníkov veliteľstva Pozemných síl OS SR, brigády bojového zabezpečenia, 2. mechanizovanej brigády,  Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov a základne mobilných komunikačných a informačných systémov.

V rámci programu úvodnej plánovacej konferencii, ktorú riadil zástupca veliteľa brigády plukovník Alexander Kollárik, sa prítomní oboznámili so špecifikáciou cvičenia a zároveň s organizačným členením veliteľsko-štábneho cvičenia s využitím CAX (Computer Assisted eXercises - Počítačovo podporované cvičenie).

Počas svojho úvodného vystúpenia plukovník Kollárik zdôraznil, že „každý sa svojim dielom budete podieľať na samotnom vykonaní alebo zabezpečení tohto cvičenia. Cvičenie je organizované z toho dôvodu, aby 11.mechanizovaná práporová skupina (11.mprsk) potvrdila správnosť plánovania operácie v Centre simulačných technológii, aby sa zladila s podriadenými veliteľmi 11.mprsk a zároveň aby sa zlepšil plánovací proces u brigády“ dodal zástupca veliteľa brigády.

Tohtoročné májové cvičenie LITTLE SHIELD 2016 na tému „Vedenie obrannej operácie mechanizovanej práporovej skupiny pri narušení štátnej suverenity SR agresorom“ má za úlohu precvičiť veliteľstvo a štáb 11.mprsk z vedenia operácií na udržanie bezpečnosti a ochrany územnej celistvosti SR v konflikte vysokej intenzity. Cvičenie bude vykonané v štyroch fázach, čím budú vytvorené podmienky pre plánovanie, prípravu, samotné vykonanie a celkové vyhodnotenie cvičenia.  

Zároveň otestuje veliteľstvo brigády v riadení vojenského cvičenia distribuovaným spôsobom (DTE) s použitím mobilných komunikačných a informačných systémov a simulačných technológií Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš čo zabezpečí reálnejšie vnímanie podmienok bojovej činnosti a to všetko s uplatnením Lesson Learned na zdokumentovanie skúseností so splnením stanovených cieľov počas priebehu cvičenia.


Cvičenie LITTLE SHIELD bolo zahájenéCvičenie LITTLE SHIELD bolo zahájenéCvičenie LITTLE SHIELD bolo zahájené

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 17.02.2016
Čítanosť: 1444
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share