Preskocit navigáciu

Päťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončený


Päťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončený

Dvojstupňový komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015, na ktorom sa podieľalo sedemdesiat cvičiacich z 1. mechanizovanej brigády a jej podriadených súčastí v priestoroch vybudovaného hlavného miesta velenia v Jaselských kasárni, dnešným dňom 26. júna pod vedením veliteľa prvej brigády plukovníka gšt. Vladimíra Kubáňa, bol úspešne ukončený.

Proces riešenia problémov s jedným a viac alternatívnych riešení, kde výberom jedného z nich sa veliteľ rozhodne dosiahnuť svoj cieľ, bolo hlavnou náplňou cvičenia. SLOVAK SHIELD 2015 splnilo požadované špecifické taktické úlohy s cieľom demonštrovať bojovú pripravenosť nasaditeľnej brigády do operácie. Boli vytvorené podmienky, ktoré umožnili vykonať úlohy v realistických a náročných podmienkach zodpovedajúcich súčasným poznatkom z prebiehajúcich operácií, ako aj meniacemu sa doktrinálnemu prostrediu.

Sedemdesiati cvičiaci počas  piatich dní so svojim nasadením splnili svoje úlohy s odhodlaním, pevnou vôľou a vážnosťou, čoho dôkazom je aj celkové hodnotenie kontrolnej skupiny z Veliteľstva pozemných síl OS SR pod vedením plukovníka Jána Bujňáka. „Ja som potešený, že veliteľ brigády vyčlenil na cvičenie aj príslušníkov z podriadených útvarov, lebo je dôležité vytvárať si zastupiteľnosť, svojich náhradníkov“ uviedol na margo zlepšenia personálnej naplnenosti vo svojom vyhodnotení. „Spôsob myslenia, vaša ambícia zdokonalenia v MDMP a overenia funkčnosti spracovaných SOP bola na výbornej úrovni. Aj napriek celkovej časovej náročnosti operácie, ste plnohodnotne pokryli plánovací proces na stupni brigáda v súvislosti so stanovenými cieľmi cvičenia“ dodal na záver Bujňák.

 „Beriem to, ako vynikajúcu výcvikovú príležitosť, no mrzí ma, že aj na základe hodnotení jednotlivých náčelníkov, nebolo cvičenie využité na identifikáciu problémov (nedoplnenosť personálu, modifikovanie plánov výcviku...). Na druhej strane kvitujem to, ako jednotliví náčelníci na svojich postoch dokázali s ľuďmi, ktorí prišli z podriadených útvarov zladiť výstupy a tým výsledok práce splnil cieľ“ uviedol počas vystúpenia veliteľ brigády Kubáň. Na záver vo svojom mene vyslovil úprimné poďakovanie a zároveň dodal: „oceňujem korektnosť kontrolného tímu, spoluprácu, iniciatívu a ochotu celého realizačného, riadiaceho tímu, všetkých príslušníkov podieľajúcich sa na cvičení, príslušníkom práporu logistickej podpory a rovnako aj rote podpory velenia brigády, za celkovú prípravu, priebeh a vykonanie celého cvičenia“.

  Samotné cvičenie SLOVAK SHIELD 2015 malo štyri hlavné obdobia. Úvodná fáza bola zameraná na presun, zaujatie a zabezpečenie priestoru zodpovednosti brigády a jej podriadených súčastí, vytvorenie systému ochrany a obrany vlastných vojsk a civilného obyvateľstva, ovládnutie a následná kontrola kľúčových priestorov a infraštruktúry v krízovej oblasti, obmedzenie činnosti nepriateľských skupín, vyčistenie prihraničných priestorov od militantov. V záverečnej fáze ovládnutím stanovených objektov, ich vyčistenie, samotnej stabilizácie prostredia a vyhodnotením. Základnou charakteristikou cvičného priestoru bola mapa operácie, ktorá znázorňovala fiktívne štáty. Priestor bol premietnutý do reálnej mapy, do oblasti južnej a juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Pre zreálnenie operačného prostredia boli simulované reálne činnosti pôsobenia opozičných a koaličných síl, samosprávy a humanitárnych organizácií v priestore zodpovednosti. Priestor nasadenia bol rozdelený na krajiny, ktoré sú v krízovej situácii najviac ohrozené s najvyšším zdrojom narastajúceho konfliktu, priestory nasadenia síl NATO a ďalšie susediace štáty, ktoré boli menej ohrozené a nemajú zásadný vplyv na činnosť jednotiek NATO. K zreálneniu operačného prostredia s typickými geografickými, demografickými a industriálnymi podmienkami operačného priestoru bolo potrebné dodržať určité obmedzenia.


Päťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončenýPäťdňový štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 ukončený

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 26.06.2015
Čítanosť: 3135
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share