Preskocit navigáciu

Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal


Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal

V súlade s plánom prípravy veliteľstva Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky sa v priestoroch stálej dislokácie Jaselských kasárni Topoľčany dňom 22. júna 2015 začal  komplexný štábny nácvik „SLOVAK SHIELD 2015“ za riadenia Veliteľstva pozemných síl OSSR v súbehu s KŠN Veliteľstva 2.mb Prešov.

Zámerom cvičenia je v termíne od 22. – 26. júna 2015 vykonať jednostupňový štábny nácvik,  ktorý poskytne výcvikovú príležitosť pre precvičenie vykonávania MDMP, overí správnosť a reálnosť spracovaných stálych operačných postupov pre ochranu, pre spojenie a logistické zabezpečenie hlavného miesta velenia. Súčasne zdokonalí cvičiacich v tvorbe bojových dokumentov, prehĺbi schopnosti a návyky v štábnej práci a súčasne si precvičia spôsobilosti spracovávať, evidovať a manipulovať s operačnou dokumentáciou.

 V rámci scenára prvého dňa štábneho nácviku bolo oboznámiť sedemdesiatich cvičiacich z prispievajúcich súčastí 1.mb s témou, učebnými úlohami, ako aj s cieľmi a priebehom zamestnania, s organizačnou štruktúrou a špecifikáciou cvičenia pre jednotlivé pozície. Dôležitou súčasťou bolo predstavenie hlavného miesta velenia, hlavných funkcionárov cvičenia, účastníci boli poučení nielen o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale zároveň poučení o zodolnených miestach v rámci cvičného priestoru.

„Počas týždňa očakávam, že po zaradení do zostavy a do štruktúry mechanizovanej brigády národných cieľov 2013 (NC 2013) budete plniť úlohy v súlade s požiadavkami a nariadeniami, ktoré budú vydávané funkcionármi prvej brigády.  Zároveň od vás očakávam, že každý z vás v maximálnej možnej miere bude mať prehľad o aktuálnej operačnej situácii, prehľad o operačnom pláne nadriadeného, ktorý budeme analyzovať a zároveň vykonávať naše plánovanie operačnej úlohy“ uviedol počas svojho vystúpenia veliteľ 1.mb plukovník gšt. Vladimír Kubáň. Následne poukázal na dodržiavanie bezpečnostných opatrení, nakoľko komplexný štábny nácvik bude prebiehať na rozvinutom hlavnom mieste velenia a súčasne vyslovil presvedčenie „že aktívnym prístupom každého jednotlivca v štruktúre mechanizovanej brigády splníme úlohu, ktorá bude daná do zodpovednosti brigády“.

Popoludňajšie hodiny patrili príprave a predstaveniu brífingu I. STARTEX, ktorým boli účastníci oboznámení o nepriateľovi, o jeho pravdepodobnom zámere činnosti, o prijatí rozhodujúcich opatreniach po odborných oblastiach, ďalej s charakteristikou nastávajúcej operácie a v závere stanoviť metódu, formu plánovania a spôsob vydávania úloh podriadeným. Na záver veliteľ mechanizovanej brigády Kubáň zhodnotil situáciu, typ a priestor nastávajúcej operácie, prvotný zámer veliteľa a časový harmonogram. Zároveň bola vykonaná analýza rozkazu nadriadeného, analýza hrozieb a prostredia v spravodajskej príprave, ako aj určenie stanovenej, vyplývajúcej a konkrétnej úlohy.


Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal Komplexný štábny nácvik SLOVAK SHIELD 2015 v prvej brigáde začal

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 22.06.2015
Čítanosť: 3816
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share