Preskocit navigáciu

Náročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebou


Náročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebou

Mesiac marec roku 2015 v plnej miere patril aj vyhodnoteniu roku predchádzajúceho, počas veliteľského zhromaždenia veliteľa 1. mechanizovanej brigády plukovníka gšt. Jána Bujňáka za prítomnosti hlavných funkcionárov  a príslušníkov veliteľstva brigády, ako aj veliteľov a príslušníkov priamo podriadených útvarov. Do priestorov Jaselských kasární prijal dňa 12. marca pozvanie aj zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (PS OS SR) plukovník gšt. Karol Navrátil.

Úvod jednodňového bilancovania výcvikového roku 2014 patril slovám veliteľa brigády, počas ktorých vyjadril poďakovanie všetkým príslušníkom 1.mb za zodpovedný a svedomitý prístup k plneniu svojich funkčných povinností a k plneniu všetkých stanovených úloh v náročných podmienkach, ktoré nám rok 2014 priniesol. „Z dôvodu výrazne obmedzených rozpočtových zdrojov sme úlohy plnili na hranici možností predovšetkým s použitím vnútorných zdrojov a aj za cenu mimoriadnych opatrení, ako boli presuny funkčnej a bojaschopnej techniky a materiálu k útvarom plniacim prioritné úlohy“, uviedol Bujňák.

Po prednáškach zaradených do programu veliteľského zhromaždenia, ktorými boli rozbor služobnej a pracovnej disciplíny, analýza vzniku škôd a strát u 1.mb a zovšeobecnenie kontrolnej činnosti, vykonal komplexný rozbor uplynulého výcvikového roku veliteľ topoľčianskej brigády.

Vo svojom vyhodnotení veliteľ brigády vyzdvihol účasť podriadených jednotiek na plnení úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu do vojenskej operácie ISAF Afganistan, poslednej rotácie poradenského tímu manévrovacieho práporu afganskej armády AT MSF (Advisory Team Mobile Strike Forces) v zodpovednosti veliteľa levického 13. mechanizovaného práporu a strážnu jednotku KAF v zodpovednosti veliteľa nitrianskeho 12. mechanizovaného práporu, čím aj oni prispeli k vytvoreniu podmienok na prechod k civilnému riadeniu Afganistanu. Tieto úspechy napomohli vytvoriť podmienky k prechodu na novú operáciu – Resolute Support, kde prvú rotáciu pripravovala 1.mb v zodpovednosti veliteľa martinského 11.mechanizovaného práporu. Ďalším, rovnako dôležitým, záväzkom bolo zabezpečenie odborne pripraveného personálu do veliteľských štruktúr jednotiek NRF 2015. Rok 2014 sa spájal aj s realizáciou nevyhnutných organizačných zmien, ktoré budú prebiehať aj vo výcvikovom roku 2015.

Oblasť DKM bola sústredená predovšetkým na zdokonalenie plánovania, riadenia a nasadenia jednotiek 1.mb na pomoc obyvateľstvu pri odstraňovaní následkov počas mimoriadnych udalostí. V mesiaci jún Veliteľstvo 1.mb, za riadenia plukovníka Bujňáka, pripravilo 3. fázu cvičenia „ZELENÁ VLNA 2014“ vo VVP Kamenica nad Cirochou. Cieľom cvičenia bolo praktické preverenie príslušníkov 2.mechanizovanej brigády z plnenia úloh počas plnenia asistenčných aktivít.

Do výcvikového roku 2015 vyjadril presvedčenie, že aj napriek neľahkej situácii spojenej s reorganizáciou a so splnením cieľov a rozhodujúcich úloh, ktoré stoja pred nami sa nám podaria úspešne splniť.

Po rozsiahlom rozbore plukovníka Bujňáka vystúpil pred účastníkov zhromaždenia zástupca veliteľa PS OS SR, ktorý potvrdil slová veliteľa brigády a skonštatoval, že 1. mechanizovaná brigáda splnila stanovené úlohy, čím nepochybne prispela k splneniu hlavných priorít, nielen samotných PS OS SR, ale aj spoločného cieľa celých OS SR.

„Hodnotený výcvikový rok bol pre Pozemné sily veľmi ťažký, ale aj napriek obtiažam, s ktorými sme sa museli v minulom roku vysporiadať, ste Vy - velitelia, náčelníci a poddôstojnícky zbor, chápali predovšetkým ako výzvy a drvivej väčšine ste preukázali svoju profesionalitu, súdržnosť, nasadenie a pripravenosť v národných podmienkach, čím sa Vám stanovené úlohy v Pozemných silách podarilo splniť“, uviedol plukovník Navrátil.

Zároveň brigáde, ako jednej z prioritných poskytovateľov síl do medzinárodného krízového manažmentu, vyjadril poďakovanie za kvalitnú prípravu nielen počas výcviku, ale aj počas nasadania v operáciach. Obzvlášť vyjadril poďakovanie zástupcovi veliteľa 1.mb  plukovníkovi Zoltánovi Ibošovi, ktorý ako veliteľ 22. rotácie jednotiek ISAF Afganistan vykonal túto úlohu veľmi zodpovedne.

„Svojou profesionalitou ste prispeli k vysokému kreditu profesionálnych vojakov, celým OS SR  a Slovenskej republiky v zahraničí.“ V mene veliteľa PS OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada v závere svojho vystúpenia poďakoval všetkým profesionálnym vojakom topoľčianskej brigády za odvedenú minuloročnú prácu a zaželal pevné zdravie, pracovný elán, úspechy, osobnú pohodu a oporu v rodinnom zázemí.

Nielen plukovník Navrátil, ale aj príslušníci brigády veria, že rok 2015 nebude len rokom plnenia úloh vo výcviku, ale aj rokom vývoja moderných síl mechanizovaných jednotiek, ako aj nových spôsobilostí v OS SR.


Náročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebouNáročný výcvikový rok 2014 máme úspešne za sebou

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 13.03.2015
Čítanosť: 3483
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share