Preskocit navigáciu

Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015


Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015

Zvýšiť odbornú pripravenosť príslušníkov veliteľstva brigády na plnenie úloh počas plánovania a vedenia operácii mechanizovanej brigády bolo hlavným zámerom päť dňového samostatného štábneho nácviku vojakov 1. mechanizovanej brigády konaného v dňoch 9. až 13. februára, pod vedením náčelníka štábu podplukovníka Ľubomíra Podhorca, v priestoroch topoľčianskych kasárni.

Samostatný štábny nácvik „WILD LYNX 2015“ bol vykonaný na tému – Mechanizovaná brigáda za útoku s úplnou prípravou v medzinárodnom prostredí. Zamestnanie bolo orientované do obdobia pri vstupe následných síl do priestoru operácie s cieľom ukončenia ozbrojených stretov, separácie bojujúcich strán a vytvorenia podmienok na prechod k mierovému usporiadaniu v oblasti.  

 V úvode boli cvičiaci oboznámení s organizáciou zamestnania prostredníctvom zástupcu náčelníka pre operácie podplukovníka Petra Bagačku. V rámci štábneho nácviku sa okrem praktického precvičenia vojenského plánovacieho a rozhodovacieho procesu na stupni mechanizovaná brigáda pri plánovaní ofenzívnej operácie v zmysle rozpracovaných operačných SOP (stále operačné postupy), príslušníci Veliteľstva zdokonalili aj v príprave podkladov do operačného rozkazu, podkladov do rozhodnutia veliteľa, operačných prepočtov a kalkulácií. Jedným z hlavných cieľov tohto nácviku bolo precvičiť veliteľstvo vo vedení operácií, ktoré svojim charakterom zodpovedá súčasnému bezpečnostnému prostrediu vo svete a rôznym budúcim úlohám brigády v rámci medzinárodného krízového manažmentu.

Z hodnotenia podplukovníka Podhorca vyplynulo, že zamestnanie splnilo stanovené ciele, zároveň vyzdvihol nárast profesionálnej cti účastníkov, ako aj zvýšenia úrovne pripravenosti na plnenie primárneho poslania. Vyjadril presvedčenie, že skúsenosti a poznatky získané počas štábneho nácviku využijú vojaci v rámci prípravy operačného rozkazu veliteľa brigády, ktorý bude poskytnutý priamo podriadeným útvarom, ako súčasť jednotného námetu vo výcvikovom roku 2015.


Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015Samostatný štábny nácvik WILD LYNX 2015

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 13.02.2015
Čítanosť: 3109
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share