Preskocit navigáciu

Januárová veliteľská príprava príslušníkov brigády


Januárová veliteľská príprava príslušníkov brigády

V priestoroch stálej dislokácie Jaselských kasárni sa dňa 12. januára uskutočnila prvá tohtoročná veliteľská príprava profesionálnych vojakov Veliteľstva topoľčianskej brigády a veliteľov priamo podriadených útvarov a jednotiek z Martina, Nitry a Levíc.

Za účasti veliteľa brigády plukovníka generálneho štábu Jána Bujňáka bolo hlavným zámerom prípravy oboznámiť a informovať takmer deväťdesiat profesionálov a zamestnancov 1. mb o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Okrem zdokonalenia a zjednotenia vedomostí poslucháčov v oblasti  ochrany utajovaných skutočností, personálnej,  administratívnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti technických prostriedkov, boli všetci prítomní preverení aj z úrovne teoretických znalostí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, znalostí potrebných k výkonu funkcie Veliteľ vozidla a obsluhe a používaní elektrických zariadení v podmienkach brigády.

Formou prednášok boli predkladané profesionálnym vojakom nové a aktuálne informácie v už spomínaných oblastiach, do ktorých bola zahrnutá aj nie menej dôležitá oblasť zdravotníctva na tému Prvá pomoc a na záver bola poskytnutá informácia možnostiach a spôsoboch využívania ADL (Advanced Distributed Learning) kurzov vykonávaných distribuovaným spôsobom.

Odborná pripravenosť a zdokonaľovanie sa na špecifické alebo nepredvídateľné udalosti a situácie sú kľúčom k úspešnému dosiahnutiu stanovených cieľov brigády.  Preto je veľmi dôležité, aby každý profesionálny vojak na sebe pracoval nielen počas roka, ale aj počas celého priebehu kariéry. „Byť o krok vpred“ pred ostatnými kolegami, byť lepším, odolnejším, vzdelanejším a zručnejším, mať rozhľad, či už všeobecný alebo odborný v rámci svojej pozície.


Januárová veliteľská príprava príslušníkov brigády Januárová veliteľská príprava príslušníkov brigády Januárová veliteľská príprava príslušníkov brigády

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová - Dátum: 13.01.2015
Čítanosť: 4274
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share