Preskocit navigáciu

Plánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválené


Plánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválené

Naplánovať proces prípravy, v ktorom sa formuje cieľ  a cesta k jeho dosiahnutiu počas samotného výcviku, bolo posledným krokom pred samotným schválením plánovacích dokumentov na nastávajúci výcvikový rok 2015.

Za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva, veliteľ 1. mechanizovanej brigády plukovník gšt. Ján Bujňák dnes, 18. decembra v priestoroch Jaselských kasární, svojim podpisom schválil predloženú plánovaciu dokumentáciu veliteľov práporov priamo podriadených topoľčianskej brigáde.

Schválenie tak dôležitej dokumentácie, akou sú plán prípravy a výcvikové nariadenie veliteľa brigády a s nimi spojené - určenie cieľov a smerov, ktorými sa brigáda bude v najbližšom roku uberať, si vyžaduje nielen kvalitnú prípravu, ale aj cieľavedomý prístup každého jednotlivca k tomu, aby boli všetky naplánované úlohy splnené.  

Okrem zamerania sa na výcvik dokumentácia stanovuje aj zodpovednosť za plnenie cieľov výcviku, ako aj smerovanie pre vykonávanie a hodnotenie výcviku, čo si vyžaduje potrebnú úroveň vycvičenosti a odbornej pripravenosti veliteľov, štábov a jednotiek brigády. K splneniu tohto cieľa predchádzalo aj pripomienkovanie, ktoré vykonali príslušníci veliteľstva brigády výkonným zložkám – práporom, deň pred samotným schválením dokumentácie. Pripomienkovanie poukázalo aj na to, že úzka a pravidelná komunikácia všetkých zložiek zainteresovaných na príprave dokumentácie a s ňou súvisiace plnenie úloh v budúcnosti, je nevyhnutná a potrebná.

Veliteľ brigády na záver vyslovil spokojnosť nielen za zodpovedný prístup jednotlivých veliteľov k plánovaniu výcvikového roku 2015, ale vyjadril spokojnosť s prípravou a samotným priebehom plánovania.  Zároveň vyzval prítomných k aktívnemu a zodpovednému prístupu k plneniu úloh v súlade so stanovenými cieľmi a rozhodujúcimi úlohami vo výcvikom roku 2015.


Plánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválenéPlánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválené

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 18.12.2014
Čítanosť: 4286
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share