Preskocit navigáciu

Velitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej príprave


Velitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej príprave

      Plánovací proces a príprava cvičení na stupni rota bol témou velitežskej prípravy velitežov rôt a ich zástupcov podriadených útvarov a jednotiek 1. mechanizovanej brigády  (1. mb), ktorá sa uskutočnila 5. novembra v Topožčanoch.

 

      Ciežom každej velitežskej prípravy je zdokonali, zjednoti a precviči vedomosti. Nebolo tomu inak, ani počas novembrovej prípravy v topožčianskej brigáde, kde boli velitelia rôt a ich zástupcovia na úvod preskúšaní z úrovne znalostí plánovacieho procesu a prípravy cvičení.

 

      Zámerom zástupcu veliteža brigády plukovníka Zoltána Iboša, ktorý bol riadiacim zamestnania, bolo prehĺbi úroveň právneho vedomia v oblasti prevencie v súvislosti s návykovými látkami a páchaním tresných činov vojakmi. Prednášky na tieto témy obsahovo naplnil kapitán Peter Rochovský z Vojenskej polície. Nasledoval rad seminárov v oblasti spracovávania a vedenia plánovacej dokumentácie na stupni prápor a rota, ako aj seminár k bojovej strežbe mechanizovanej čaty a odborných taktických cvičení.

 

      Ciele a úlohy zamestnania zamerané na zvládnutie líderských, technických a taktických úloh zodpovedajúcich povinnostiam a zodpovednostiam velitežov rôt a ich zástupcov boli podža slov plukovníka Iboša splnené na dobrej úrovni.

 

      Na záver zástupca veliteža brigády účastníkom velitežskej prípravy zdôraznil dôležitos implementácie nových poznatkov do praxe v podriadených jednotkách práporov 1. mb.


Velitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej prípraveVelitelia rôt a ich zástupcovia na novembrovej velitežskej príprave

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová - Dátum: 05.11.2013
Čítanos: 5659
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share