Preskocit navigáciu

Hlavná plánovacia konferencia k cvičeniu FORT PRIBINA II 2012


Hlavná plánovacia konferencia k cvičeniu FORT PRIBINA II 2012

Dňa 22. augusta 2012 sa na veliteľstve 1. mechanizovanej brigády (1.mb) uskutočnila hlavná plánovacia konferencia (HPK) k cvičeniu FORT PRIBINA II 2012. Zamestnania sa zúčastnili zástupcovia všetkých súčastí 12. mechanizovanej práporovej skupiny (12.mprsk), veliteľstva 1.mb a príslušníci previerkového tímu CREVAL.

Účastníkov konferencie privítal veliteľ 1. mechanizovanej brigády plukovník gšt. Ján BUJŇÁK, ktorý prítomných oboznámil s cieľom a zámerom HPK a zdôraznil význam tohto cvičenia ako jednej z rozhodujúcich úloh pozemných síl OS SR a zároveň najväčšieho cvičenia konaného vo výcvikovom roku 2012.

Konferencia pokračovala objasnením zámeru vykonania previerky CREVAL, nasledovali doklady veliteľov jednotiek 12.mprsk o stave ich pripravenosti. V ďalšej časti predstavili náčelníci oddelení Odboru plánovania a riadenia operácii 1.mb zámer plánu vykonania a bojových strelieb práporového taktického 12.mprsk na tému “Mechanizovaná práporová skupina v zostave mnohonárodných síl v ťažení na podporu mieru“. V rámci jednotlivých vystúpení bol vytvorený i priestor na diskusiu s cieľom vysvetlenia  nejasností, spresnenia informácii ako aj pre návrhy a možnosti riešenia možných limitujúcich faktorov a problémov.

Na záver konferencie veliteľ 1.mechanizovanej brigády opätovne zdôraznil význam tohto cvičenia, vyzval k iniciatíve pri vzájomnej spolupráci  ako aj nepodcenenia úloh  prípravného obdobia a samotného vykonania cvičenia FORT PRIBINA II 2012.


Hlavná plánovacia konferencia k cvičeniu FORT PRIBINA II 2012Hlavná plánovacia konferencia k cvičeniu FORT PRIBINA II 2012Hlavná plánovacia konferencia k cvičeniu FORT PRIBINA II 2012

Autor: SD SkCIMIC 1.mb - npor. Ing. Ľubomír KRIVÁNIK , Foto: SD SkCIMIC 1.mb - npor. Ing. Ľubomír KRIVÁNIK - Dátum: 22.08.2012
Čítanosť: 7035
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share