Preskocit navigáciu

Velitelia deklarovaných jednotiek 12. mprsk v Topoľčanoch


Velitelia deklarovaných jednotiek 12. mprsk v Topoľčanoch

           Dňa 9. februára 2012 privítal náčelník štábu 1. mechanizovanej brigády (1.mb) podplukovník Radoslav MAŠLANKA, ako riadiaci zamestnania, účastníkov štábneho nácviku (ŠN) konaného v posádke Topoľčany, ktorého cieľom bolo zistiť aktuálny stav pripravenosti jednotiek 12. mechanizovanej práporovej skupiny (12.mprsk), vykonať prezentáciu a následné spripomienkovanie dokumentu „Plán prípravy 12.mprsk vo výcvikovom roku 2012“. Tohto zamestnania sa okrem určených príslušníkov veliteľstva a štábu 1.mb zúčastnili aj hlavní funkcionári 12. mechanizovaného práporu Nitra, príslušníci práporu logistickej podpory Topoľčany, raketometného oddielu Rožňava, samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, ženijného práporu Sereď a príslušníci taktického PSYOPS tímu práporu podpory velenia pozemných síl Trenčín.

            Zamestnanie bolo rozdelené do troch častí. V prvej časti velitelia jednotlivých súčastí 12.mprsk doložili aktuálny stav pripravovanej jednotky v oblasti personálneho manažmentu, v oblasti výcviku, logistického zabezpečenia a predniesli aj svoje problémy, požiadavky a návrhy na veliteľa 12.mprsk.  V druhej časti funkcionári veliteľstva a štábu prezentovali „Plán prípravy 12.mprsk vo výcvikovom roku 2012“ po jednotlivých oblastiach, kde špecifikovali úlohy a termíny k ich splneniu, ako aj upozornili na možné riziká a obmedzenia vo fáze prípravy, ktoré nesmú podceniť. V tretej časti sa účastníci zamestnania vyjadrili a vzniesli pripomienky k vyššie uvedenému dokumentu s cieľom eliminovať možné nejasnosti a podali návrhy k zefektívneniu etapy prípravy jednotiek 12.mprsk, ktoré budú následne zapracované do tohto plánu.

            Priebeh štábneho nácviku si prišiel osobne pozrieť aj zastupujúci veliteľ 1.mb plukovník Zoltán IBOŠ, ktorý vysvetlil a zdôraznil význam certifikácie 12.mprsk ako jedného z hlavných cieľov OS SR vo výcvikovom roku 2012 nielen pre 1.mb, ale aj pre ďalšie súčasti 12.mprsk.

            V závere štábneho nácviku podplukovník MAŠLANKA zopakoval náročnosť úlohy postavenej pred 12.mprsk a apeloval na zodpovedný prístup každého jednotlivca k plneniu stanovených úloh. Následne poďakoval za účasť a zaželal štastný návrat účastníkom zamestnania do svojich posádok.     


Velitelia deklarovaných jednotiek 12. mprsk v TopoľčanochVelitelia deklarovaných jednotiek 12. mprsk v TopoľčanochVelitelia deklarovaných jednotiek 12. mprsk v TopoľčanochVelitelia deklarovaných jednotiek 12. mprsk v Topoľčanoch

Autor: SD SkCIMIC 1.mb - Dátum: 09.02.2012
Čítanosť: 9152
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share