Preskocit navigáciu

V 1. mechanizovanej brigáde vybrali najlepších vojakov


V 1. mechanizovanej brigáde vybrali najlepších vojakov

Každoročne sa v priestoroch veliteľstva 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch uskutočňuje brigádne kolo výberu najlepšieho vojaka a poddôstojníka výcvikového roku. Nebolo tomu inak ani 10. novembra 2011 kde výberová komisia, zložená z veliacich poddôstojníkov práporov a pod vedením veliaceho poddôstojníka 1. mechanizovanej brigády štábneho nadrotmajstra Martina NENDZU, posudzovala kandidátov na základe náročných kritérií pre výber.

Kandidáti museli dosiahnuť služobné hodnotenie s výsledkom najmenej „dobrý“, z preskúšania PrV z pohybovej výkonnosti i preverení v streľbe z ručnej zbrane s hodnotením „výborný“ a samozrejme nesmeli im byť uložené žiadne disciplinárne opatrenia. V neposlednom rade boli hodnotení nekonečným množstvom doplnkových kritérií ako jazyková spôsobilosť, reprezentácia OS SR, účasť v zahraničných operáciách a podobne. Sitom týchto kritérií nakoniec ako najlepší za VR 2011 prešli príslušníci 12. mechanizovaného práporu Nitra:

v kategórii poddôstojníkov: rotný ĎURKOVSKÝ Miroslav, veliteľ mínometného družstva,
v kategórii mužstva: desiatnik LOVÁŠ Gabriel, strelec operátor protitankového kompletu.

Víťazní kandidáti boli ocenení zápisom do kroniky brigády a vecnými darmi z rúk veliteľa 1. mechanizovanej brigády.

Z morálneho hľadiska je predmetný program nie len motivačným nástrojom, ale zároveň jasným signálom záujmu velenia ozbrojených síl SR o vyzdvihnutie príkladného plnenia povinností jednotlivcov z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov a tým budovania profesionálneho prostredia a novodobých tradícií poddôstojníckeho zboru v OS SR.

Predmetné ocenenie je jedným z prostriedkov, ktorý tiež napomáha stimulovať profesionálne konkurenčné prostredie v rezorte, tak ako ho definuje dlhodobý plán rozvoja OS SR. Individuálne ocenenie za príkladné plnenie služobných povinností zároveň posilní identifikáciu vojaka v ozbrojených silách, poskytne pozitívnu motiváciu a vzorový model pre služobne mladších vojakov.


najlepší vojak 2011najlepší vojak 2011najlepší vojak 2011

Autor: šbnrtm. Martin Nendza - Dátum: 10.11.2011
Čítanosť: 13079
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share