Preskocit navigáciu

Vrtužníková jednotka KFOR


Uznesením vlády SR č. 672 z 11. decembra 2007 bolo schválené vyslanie jednotky dopravných vrtužníkov a 35 príslušníkov OS SR do operácie KFOR v Kosove s nasledovnými úlohami: preprava osôb, VIP osôb, materiálu v nákladnej kabíne vrtužníka a podvese.

Príspevok vzdušných síl OS SR tvorili v tejto operácií medzinárodného krízového menežmentu dva vrtužníky Mi – 17M, ktoré svojím dielom nepochybne prispeli k úspešnému plneniu úloh postavených pred jednotky KFOR na neďalekom, ale nepokojnom Balkáne v dobe od decembra 2007 do júna 2008.

Dva modernizované slovenské transportné vrtužníky zabezpečovali prepravu osôb a materiálu, vykonávanie prieskumných a monitorovacích letov, či v prípade potreby hasenie požiarov. Spolu obe rotácie splnili 222 operačných úloh, 1031 letov, počas ktorých celkovo odlietali 488 hodín a 40 minút, spolu prepravili 3789 osôb (z toho 137 VIP) a 67,32 ton materiálu. Prínos účasti ozbrojených síl Slovenskej republiky jednotkou dopravných vrtužníkov v operácii KFOR v Kosove spočíval nielen v reprezentácii svojej krajiny, ale aj nadobudnutí cenných skúseností z nasadenia v operácii NATO.

Foto príloha 1Foto príloha 1Foto príloha 1Foto príloha 1Foto príloha 2Foto príloha 2

Skoči na menu


Share