Preskocit navigáciu

Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny.


Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny.

Posledný marcový deň sa veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál Alexander Kollárik rozhodol zorganizovať spoločný nástup vojakov a zamestnancov Veliteľstva prvej brigády a 103. roty podpory velenia za účelom vykonania symbolického aktu pasovania mečom vybraných profesionálnych vojakov do vyšších hodností, udelenia disciplinárnej odmeny a rozlúčky s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia rotmajstrom Romanom Kocmánkom.

V úvode spoločného nástupu, pred vykonaním symbolického aktu pasovania mečom do vyšších hodností, sa k zúčastneným prihovoril veliteľ brigády brigádny generál Alexander Kollárik, ktorý poďakoval vojakom a zamestnancom za doterajšiu vykonanú prácu a zároveň vyzval k naplneniu nových cieľov v nasledujúcich obdobiach, ako aj ich dôležitosť pre prvú brigádu.

Po úvodných slovách veliteľa brigády, ale už nasledovalo vyhlásenie personálnych rozkazov Ministra obrany SR, náčelníka Generálneho štábu OS SR a riaditeľa Personálneho úradu. Na základe vyhlásených rozkazov bol do vojenskej hodnosti „major“ povýšený štábny kaplán 1.mb kapitán Ján Ostapčuk, ďalej do hodnosti „kapitán“ boli povýšení: príslušníčka Odboru plánovania a riadenia operácií nadporučíčka Michaela Ušiaková a príslušník Odboru logistiky nadporučík Peter Trtík a do hodnosti „nadporučík“ náš nový kolega, ktorý posilnil rady Oddelenia riadenia operácií od 01. apríla 2023 poručík Matej Kolek.

Počas nástupu bola veliteľom 1.mb brigádnym generálom Alexandrom Kollárikom udelená písomná pochvala profesionálnej vojačke poručíčke Michaele Kuchárikovej za príkladné plnenie služobný povinností počas zastupovania funkcie náčelníka Oddelenia spravodajstva a elektronického boja v priebehu vykonávania stáže v štruktúrach Veliteľstva 1.mb v termíne od 01. januára do 31. marca 2023.

Záver nástupu patril rozlúčke s kolegom a priateľom rotmajstrom Romanom Kocmánkom, výkonným poddôstojníkom 103. roty podpory velenia, ktorému sa vojenská etapa -  po 28 rokoch služby profesionálneho vojaka, končí. Odchádzajúcemu rotmajstrovi  Kocmánkovi, ktorý z úprimného srdca poďakoval za ústretovosť a podporu, vďaka ktorej mohol plniť povinnosti vyplývajúce z funkcie, aj my želáme veľa osobných úspechov v „civilnom živote“. Pri príležitosti skončenia štátnej služby mu veliteľ brigády brigádny generál Alexander Kollárik odovzdal ministrom obrany SR udelenú pamätnú medailu, náčelníkom Generálneho štábu OS SR udelený pamätný kríž  a na pamiatku odovzdal svoj ďakovný list s vyjadrením poďakovania a želania pevného zdravia, ktoré je v dnešnej dobe absolútne prioritné. Poďakovanie za nadštandardnú spoluprácu vyjadril aj náš odchádzajúci kolega smerom k všetkým prítomným.  Spoločný nástup bol ukončený zápisom do kroniky útvaru odchádzajúcim rotmajstrom Romanom Kocmánkom.


Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny. Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny. Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny. Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny. Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny. Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny. Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny. Symbolický akt pasovania do vyšších hodností, rozlúčka s odchádzajúcim príslušníkom 103. roty podpory velenia a udelenie odmeny.

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1.mb - Dátum: 03.04.2023
Čítanosť: 862
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share