Pred odchodom do Kandaháru


Pred odchodom do Kandaháru
Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť sa od konca januára do 17. februára uskutočňuje záverečná príprava príslušníkov strážnej jednotky, ktorí by už v priebehu apríla mali na základe rozhodnutia vlády SR a Národnej Rady SR posilniť slovenský kontingent v operácii NATO ISAF v Afganistane.
 
Výcvik vyvrcholil v dňoch 11. až 17. februára taktickým cvičením s bojovými streľbami. Zodpovedný za prípravu a zároveň riadiaci cvičenia major Peter Ševčík pripomína, že vojakov čaká náročná a zodpovedná úloha. Na najväčšej koaličnej základni NATO v afganskom Kandahare budú zodpovedať za stráženie novo budovaného hlavného vstupno – výstupného bodu KAF – ECP-5.
 
„Záverečný sústredený výcvik bol zameraný na zvládnutie všetkých spôsobilostí a rozhodujúcich úloh, ktoré budú potrebovať pri plnení svojich strážnych úloh. Budú náročné po fyzickej i psychickej stránke. Veď ide o nepretržitú strážnu službu v trojzmennej prevádzke prostredníctvom dvanásťhodinových služieb. Musia zvládnuť obranu a ochranu pridelených strážnych pozícií a objektov, dôkladne uskutočňovať kontrolu a monitorovanie vstupu a výstupu osôb a techniky do a zo základne. Každý deň ich čaká prehliadka stoviek osôb a množstva techniky. Preto sme okrem angličtiny venovali náležitú pozornosť aj zvládnutiu najpoužívanejších fráz v jazyku paštú a spolupráci s tlmočníkom. Príprava na Lešti prebiehala v náročných klimatických podmienkach. Vojaci museli zvládnuť výcvik v mrazivých dňoch s množstvom snehu. S výsledkami, no najmä s nasadením, ktoré ukázali príslušníci prešovskej prieskumnej roty a nitrianskeho mechanizovaného práporu, som veľmi spokojný. Som presvedčený, že na úlohy, ktoré ich čakajú v Kandahare sú dobre pripravení,“ s uspokojením konštatuje major Ševčík, ktorý pôsobí ako náčelník G-2 na veliteľstve prešovskej mechanizovanej brigády. Nedá dopustiť na veliteľa roty kapitána Tibora Grigereka, jeho zástupcu nadporučíka Viliama Jašša či nadporučíka Petra Tvarušku.
 
Vojaci venovali náležitú pozornosť aj dokonalému zvládnutiu všetkých strelných zbraní, ktoré budú používať (okrem samopalov aj odstreľovacej puške či granátometu). Veliteľ roty kapitán Tibor Grigerek pripomína, že v rámci streleckej prípravy nacvičovali okrem iného aj streľbu dvojíc za pohybu vpred, streľbu skupín, preberanie palebného kontaktu či streľbu na rýchlo sa približujúce sa ciele. Nezabúdali ani na zdravotnícku prípravu. Najmä na rýchle a účinné poskytnutie svojpomoci a vzájomnej pomoci.
 
S nasadením a výsledkami, ktoré vojaci na Lešti predviedli bol pokojný aj zástupca veliteľa prešovskej mechanizovanej brigády plukovník gšt. Jaroslav Košuda. Zdôraznil, že do prípravy sa snažia operatívne zapracovať všetky najnovšie poznatky, ktoré získali slovenskí vojaci počas pôsobenia v Afganistane. Veliteľ roty kapitán Grigerek, ktorý sa v decembri minulého roku priamo v Kandahare zoznámil s prostredím v ktorom bude spoločne s vojakmi plniť úlohy, si veľmi pochvaľuje prácu veliaceho poddôstojníka roty nadrotmajstra Jaroslava Krausa, veliaceho poddôstojníka prvej čaty rotmajstra Jozefa Prochyru, ale aj veliteľov družstiev rotných Mareka Nemogu, Jána Králika a Ota Fuchsa, či strelca desiatnika Andreja Juhása. Jeho zástupca nadporučík Viliam Jaššo z nitrianskeho mechanizovaného práporu zasa oceňuje prístup k výcviku zo strany veliteľov strážnych družstiev rotmajstra Pavla Mráza a rotného Petra Drevenáka i strelca operátora desiatnika Petra Zeleňáka.

ISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF LestISAF Lest

Autor: Jozef Žiak , Foto: Jozef Žiak - Dátum: 17.02.2010
Čítanosť: 16858
Verzia pre tlač

Skočiť na menu