Preskocit navigáciu

Ukrajina prevzala predsedníctvo v projekte TISA na rok 2010


Ukrajina prevzala predsedníctvo v projekte TISA na rok 2010
Podpisom protokolu odovzdala 3. februára 2010 v Bratislave Slovenská republika predsedníctvo v projekte TISA Ukrajine. Protokol za ukrajinskú stranu dnes na Ministerstve obrany SR podpísal zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny viceadmirál Ihor Vasyľovyč Kabanenko a za Slovenskú republiku zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálporučík Peter Gajdoš.
 
Na ministerstve obrany viceadmirála prijal štátny tajomník Daniel Duchoň a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík. V rámci pracovného stretnutia zástupcovia náčelníkov generálnych štábov rokovali o vzájomnej bilaterálnej spolupráci a spolupráci v rámci V4. Generálporučík Gajdoš pri rokovaní zdôraznil význam vzájomnej informovanosti medzi ozbrojenými silami oboch krajín. Zároveň zhodnotil úroveň vzťahov s Ukrajinou ako veľmi dobrú, bez existencie otvorených otázok. „Ukrajinu považujeme za nášho prirodzeného a blízkeho partnera a máme eminentný záujem na ďalšom rozvoji vzťahov vrátane vojenskej spolupráce“, povedal Gajdoš.
 
Na ostatnom bilaterálnom rokovaní náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl oboch krajín 27. januára 2010 v Bruseli  náčelník generálneho štábu OS SR uistil ukrajinskú stranu, že Slovenská republika je pripravená i naďalej pomáhať ukrajinským ozbrojených silám v ich transformačnom úsilí a ponúkol pomoc hlavne pri riešení otázok personálneho manažmentu v súvislosti s profesionalizáciou ozbrojených síl a legislatívnych otázok sociálneho zabezpečenia ich príslušníkov.
 
Najintenzívnejšou kapitolou spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou je projekt TISA, ktorý predstavuje medzi partnerskými krajinami participujúcimi v tomto projekte významnú formu vzájomnej spolupráce a zároveň predstavuje efektívnu formu vzájomnej pomoci v prípade živelných katastrof. Generálporučík Gajdoš uistil ukrajinského partnera, že Slovensko kladie veľký dôraz na aktivity spojené s týmto medzinárodným projektom. Slovenská republika bola v roku 2009 predsedníckou krajinou v projekte TISA a zároveň organizovala spoločné cvičenie „Blonde Avalanche SVK 09“.
 
Mnohonárodný ženijný prápor (MN žpr) „TISA“ vznikol na základe medzivládnej dohody podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti medzi vládami Maďarskej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktorého základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy. Na účely tejto dohody pojem „katastrofa“ znamená záplavy alebo situáciu mimoriadneho rozsahu zapríčinenú nepredvídateľnými technologickými udalosťami, ktorá ohrozuje životy, zdravie a majetok alebo predstavuje ich bezprostredné ohrozenie.

Mnohonárodný prápor môže byť v prípade potreby nasadený pri znižovaní následkov katastrofy na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán, na území štátu ktorej došlo ku katastrofe alebo existuje reálne nebezpečenstvo, že k takejto katastrofe dôjde. Prápor je zložený z mnohonárodného veliteľstva práporu a národných jednotiek tzv. modulov. Početný stav práporu nepresiahne 800 osôb, teda početný stav národnej jednotky začlenenej do práporu nesmie prekročiť 200 osôb, avšak vo výkonnej ženijnej jednotke musí byť najmenej 100 osôb. Sily a prostriedky do MN žpr „TISA“ vyčleňuje ženijný prápor Pozemných síl OS SR Sereď. V rámci programu ukrajinská delegácia navštívila Sereď, kde si prezreli priestory a techniku ženijného práporu.
 
V rámci projektu TISA sa každoročne uskutočňujú cvičenia jednotiek partnerských krajín vždy v aktuálnej predsedníckej krajine. Poslednou aktivitou v tejto oblasti bolo cvičenie „Blonde Avalanche SVK 09“ vykonané 7.-10. októbra 2009 vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť a v Kráľovej nad Váhom.

TisaTisaTisaTisa

Autor: hovorca ozbrojených síl SR , Foto: Milan Vanga - Dátum: 03.02.2010
Čítanosť: 16644
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share