Preskocit navigáciu

Mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičenia


Mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičenia
Mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO (NATO MNMPBAT) zložený z vojenských policajtov Českej republiky, Slovenska, Poľska a Chorvátska absolvoval v Liptovskom Mikuláši v dňoch 23. - 27. 4. 2018 štábne cvičenie. Zmyslom cvičenia bolo vykonať kompletný plánovací a rozhodovací proces veliteľa pre nasadenie práporu do priestoru operácie. Konečným produktom cvičenia sa stal vlastný rozkaz veliteľa práporu (OPORD), podľa ktorého bude riadená činnosť jednotky v mieste nasadenia.
 
Práporu každý rok predsedá iná členská krajina. V tomto roku predsedníctvo prevzala Česká republika. V čele MNMPBAT stojí veliteľ práporu major Radek Ocelka, príslušník Veliteľstva ochranné služby VP Praha. Na začiatku cvičenia major Ocelka dostal od nadriadeného stupňa operačný rozkaz s konkrétnou úlohou, ktorý bude jednotka plniť v priebehu operácie. Za vyhotovenie OPORD práporu je zodpovedný náčelník štábu práporu, ktorý koordinuje činnosť jednotlivých sekcií štábu podľa pokynov veliteľa.
Paralelne sa štábnym nácvikom prebehlo posledné stretnutie mnohonárodného plánovacieho tímu (Multinational Core plannig Team - MCPT). Úlohou MCPT bolo doladiť posledné detaily plánovaného cvičenia s počítačovou podporou (CAX), ktoré sa uskutoční na prelome mája a júna v Brne a bude vyvrcholením výcvikových aktivít mnohonárodného práporu v roku 2018. "Scenár tohtoročného cvičenia je oproti minulosti pomerne neštandardný. Vzhľadom k dynamicky sa vyvíjajúcu bezpečnostnej situácii vo svete, a predovšetkým v Európe, implementoval plánovací tím do scenára aktuálnu problematiku. To by malo overiť, či na tomto princípe bude prápor v budúcnosti schopný fungovať, "okomentoval prípravu MNMPBAT vedúci mnohonárodného plánovacieho tímu major Zdeněk Koreczki.
"Ja som najstarší člen práporu poľskej armády. Pôsobím tu už desať rokov. Byť súčasťou mnohonárodného práporu je výzva. Musíte prekonať jazykovú bariéru a zosúladiť kultúrne i taktické zvyklosti všetkých krajín - pracovať pre všetkých vždy s tým najlepším úmyslom. Výhodou je, že takmer 90% príslušníkov práporu bolo nasadené v bojových misiách. Na základe týchto skúseností sme schopný v počiatočnom chaose nájsť najdôležitejšie oporné body a vytýčiť tak správnu cestu, ktorou sa prápor musí uberať. Navzájom sa od seba učíme a odovzdávame skúsenosti nováčikom, ktorí budú prápor riadiť v budúcnosti. Som rád, že si v tomto roku môžeme vyskúšať situáciu, ktorá môže reálne nastať, "vyhodnotil činnosť práporu člen jeho štábu kapitán Tomasz Urbanek.
 
Štábne cvičenie mnohonárodného práporu vojenskej polície oživilo praktické zamestnanie poľských vojenských policajtov. Tí v Liptovskom Mikuláši predstavili spojovacie prostriedky, s ktorými prápor operuje a jeho kompletný spojovací systém. Rádiostanice HARRIS typového označenia AN / PRC 150 C a AN / PRC 117F / H sú schopné prenášať spojenie na pomerne veľké vzdialenosti bez nutnosti technicky zložitého zázemia, čo plne vyhovuje potrebám práporu.
Veliaci poddôstojník práporu nadrotmajster Marcel Fraňo stanovil zásadnú myšlienku štábneho cvičenia jednoznačne. "Bolo potrebné, aby sa vedúci jednotlivých sekcií sústredili na mentorovanie nových príslušníkov práporu, ktorí nemajú skúsenosti so štábnymi funkciami. Ak by sme neboli schopný zvládnuť situáciu po teoretickej rovine, už vôbec by sme ju neboli schopný zvládnuť reálne. Štábne cvičenie je rovnako dôležité ako cvičenie jednotiek v teréne, "povedal nadrotmajster Fraňo, ktorý v závere, rovnako ako veliteľ práporu major Ocelka, hodnotil cvičenie veľmi pozitívne.

Mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičeniaMnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičeniaMnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičeniaMnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičeniaMnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičeniaMnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičeniaMnohonárodný prápor vojenskej polície NATO splnil hlavnú úlohu štábneho cvičenia

Autor: por. Nikol Hájková z VP ČR , Foto: por. Nikol Hájková z VP ČR - Dátum: 02.05.2018
Čítanosť: 2532
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share