Náčelník generálneho štábu sa zúčastnil na zasadaní Vojenského výboru NATO


Náčelník generálneho štábu sa zúčastnil na zasadaní Vojenského výboru NATO

Generál Milan Maxim sa v dňoch 16. a 17. januára 2018 zúčastnil v Bruseli na pravidelnom januárovom zasadaní Vojenského výboru NATO.
Úvodná časť zasadania bola zameraná na bezpečnostné výzvy v južnom susedstve Aliancie. V kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie v regiónoch Stredného východu a severnej Afriky náčelníci generálnych štábov prerokovali možnosti pre širšie zapojenie Aliancie do boja proti medzinárodnému terorizmu a pri podpore regionálnych partnerov NATO, ktorých existenciu dlhodobo ohrozuje tzv. Islamský štát.
Osobitnú pozornosť venovali náčelníci generálnych štábov možnostiam aliančnej podpory budovaniu obranných kapacít v Iraku a v Afganistane. Ako generál Maxim uviedol vo svojom vystúpení „nasadením mobilného výcvikového tímu pre odmínovanie a prípravou vyslania ďalších dvoch tímov vojenských expertov ozbrojené sily SR významne prispievajú k úsiliu Aliancie pri budovaní obranných kapacít Iraku po porážke tzv. Islamského štátu.“
Ťažiskovou témou prvého dňa rokovania bola adaptácia Veliteľskej štruktúry NATO. Náčelníci generálnych štábov sa oboznámili s aktuálnym stavom prípravy adaptácie Veliteľskej štruktúry NATO a prerokovali návrhy strategických veliteľov NATO na implementáciu navrhovaných zmien vo veliteľských štruktúrach NATO.
Úvod druhého dňa zasadania bol venovaný spolupráci NATO s Ukrajinou a Gruzínskom. Náčelníci generálnych štábov Ukrajiny a Gruzínska informovali Vojenský výbor NATO o aktuálnej bezpečnostnej situácii v ich krajinách a o pokroku, ktorý Ukrajina a Gruzínsko dosiahli pri implementácii reforiem rezortov obrany a ozbrojených síl od ostatného rokovania v januári 2017. Vojenský výbor NATO následne prerokoval možnosti pokračovania podpory NATO pri reformách obranných sektorov týchto partnerov vrátane aliančného zvereneckého fondu na podporu budovania kapacít EOD v ozbrojených silách Ukrajiny, v rámci ktorého Slovenská republika plní úlohu vedúcej krajiny.
Generál Milan Maxim využil prítomnosť v Bruseli na stretnutie aj s profesionálnymi vojakmi, pôsobiacimi na Stálej delegácii SR pri NATO a vo vojenských štruktúrach NATO v Bruseli, na ktorom zhodnotil plnenie hlavných úloh ozbrojených síl v roku 2017 a informoval o hlavných prioritách pre rok 2018, ktorý sa bude niesť v znamení významných výročí. Pri príležitosti 25. výročia vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Maxim odovzdal vybraným profesionálnym vojakom pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky.


Náčelník generálneho štábu sa zúčastnil na zasadaní Vojenského výboru NATONáčelník generálneho štábu sa zúčastnil na zasadaní Vojenského výboru NATO

Autor: ÚVP , Foto: web NATO - Dátum: 16.01.2018
Čítanosť: 1543
Verzia pre tlač

Skočiť na menu