Bilaterálne rokovanie riaditeľa Vojenskej polície SR a veliteľa Vojenskej polície Maďarskej republiky


Bilaterálne rokovanie riaditeľa Vojenskej polície SR a veliteľa Vojenskej polície Maďarskej republiky
Dňa 22.novembra 2017 sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie riaditeľa Vojenskej polície SR a veliteľa Vojenskej polície Maďarskej republiky. Rokovanie bolo uskutočnené na veliteľstve Vojenskej polície OS MR v Budapešti v Petőti kasárňach.
Úvodnú časť rokovaní viedli kolegovia z VP OS MR, kde predstavili svoju štruktúru, úlohy ktoré plnia, svoju minulosť a súčasné postavenie v štruktúre ministerstva obrany MR. Ako jednu z prezentovaných činností, ktorú vykonávali príslušníci Vojenskej polície OS MR bolo dohliadanie na poriadok a disciplínu príslušníkov OS MR, ktorí vykonávali službu na južnej hranici krajiny so Srbskou republikou. Taktiež vykonávali v zmysle zvýšených bezpečnostných opatrení hliadky na verejnosti v spolupráci s Policajným zborom MR.
Po ukončení časti prezentácie kolegov z VP OS MR nasledovala dlhšia diskusia, vyjasnenie si niektorých nejasností.
Recipročne, prezentácia VP SR bola zameraná na objasnenie súčasného systému velenia Vojenskej polície SR, úlohy ktoré plní VP SR na území SR, právny rámec a taktiež prezentácia činnosti, ktorú plní VP SR v oblasti medzinárodného krízového manažmentu. Po ukončení prezentácie nasledovala diskusia.
Na záver stretnutia bol z oboch strán prejavený záujem o bilaterálnu spoluprácu, kde zo strany VP SR bola prezentovaná/ponúknutá možnosť spolupráce v rámci NATO Mnohonárodného práporu voj. polície (NATO MNMPBAT), samozrejme spolupráca v rámci V4 formátu a to pri tvorbe roty Vojenskej polície pre túto jednotku - BGV4.
Taktiež bola identifikovaná možná spolupráca v oblasti streleckej prípravy, prípravy služobnej kynológie, poprípade účasti na streleckých súťažiach organizovanými oboma vojenskými políciami pri ich významných dňoch.
Na záver bola prezentovaná dynamická ukážka VP OS MR za použitia služobnej kynológie pri modelových situáciách.

Bilaterálne rokovanie riaditeľa Vojenskej polície SR a veliteľa Vojenskej polície Maďarskej republiky

Autor: Vojenská polícia - Dátum: 08.12.2017
Čítanosť: 1492
Verzia pre tlač

Skočiť na menu