Inštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehody


Inštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehody
Dňa 21. 09. 2017 v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku zorganizoval odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru inštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehody. Okrem policajtov z krajských dopravných inšpektorátov Policajného zboru, okresných dopravných inšpektorátov Policajného zboru, diaľničných oddelení Policajného zboru, stredných odborných škôl Policajného zboru v celkovom počte 176 policajtov malo možnosť zúčastniť sa zamestnania aj 22 príslušníkov oddelení policajného výkonu Vojenskej polície.
                Na uvedené zamestnanie bol ako hlavný prednášajúci pozvaný prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva a Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý svoju prednášku zameral na najčastejšie nedostatky pri dokumentovaní miesta dopravnej nehody.
                Ďalej podľa programu nasledovala praktická ukážka simulovanej dopravnej nehody (crash test) osobného motorového vozidla s chodcom, po ktorej prof. Kasanický spolu so svojím 14 členným odborným tímom prezentoval dokumentovanie miesta dopravnej nehody viacerými technickými prostriedkami a metódami. Policajti mali možnosť byť prítomní pri zameraní miesta dopravnej nehody  pomocou metódy rovinnej rektifikácie, ako aj technickými prostriedkami - laserový scanner a dron.
                Súčasťou zamestnania bola aj prednáška venovaná  problematike manipulovaných, fiktívnych, vyprovokovaných a fingovaných dopravných nehôd.
                Cieľ zamestnania spočíval nielen v zdokonalení praktických zručností a prehlbovaní teoretických vedomostí u príslušníkov Policajného zboru služobne zaradených na úseku objasňovania dopravných nehôd, ale aj oboznámení sa s technickými prostriedkami (laserový scanner a dron) a ich softwarovým vybavením, ktorých využitie vo výkone služby sa vzhľadom na trend vývoja technických prostriedkov v budúcnosti predpokladá.

Inštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehodyInštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehodyInštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehodyInštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehodyInštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehodyInštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehodyInštruktážno-metodické zamestnanie so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehody

Autor: VP - Dátum: 09.10.2017
Čítanosť: 3195
Verzia pre tlač

Skočiť na menu