Preskocit navigáciu

Odovzdávanie skúseností a poznatkov medzi VP a 5.pŠU


Odovzdávanie skúseností a poznatkov medzi VP a 5.pŠU

Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek spoločné inštrukčno – metodické zamestnanie streleckých inštruktorov zodpovedných za riadenie streleckej prípravy v pôsobnosti Vojenskej polície a 5. pluku špeciálneho určenia Žilina. Cieľom spoločného zamestnania bolo odovzdávanie praktických skúsenosti a poznatkov z výcviku streleckej prípravy pre rôzne druhy prípravy jednotlivcov a malých jednotiek pre domáci a medzinárodný krízový manažment.
Nosnými prvkami v prvej časti tohto zamestnania bolo preverenie stanovených výstupných kritérií (presnosť, rýchlosť prebitia, streľba s vyklonením a pod.) streleckých zručností pre jednotlivca v používaní primárnej a sekundárnej zbrane.
Potom nasledovali ukážky z výcviku v oblasti bariérovej streľby streleckej prípravy, kde si jednotlivé zložky odovzdali svoje poznatky a kľúčové prvky, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu. Veľký dôraz sa kladie na koordináciu správnej metodiky kinetiky strelca (pohyb, neštandardné polohy, povinné úkony) a použitia samotnej zbrane. Obidve strany sa zhodli, že je potrebné prepojiť streleckú s taktickou prípravou.
V poslednej časti zamestnania si inštruktori vymenili poznatky v oblasti taktických bojových zručností pri núdzovej evakuácií a opustení vozidla s využitím supresívnej streľby a možnosti rôznych taktických činností malého tímu, ako dosiahnuť tzv. „bezpečný bod“ s maximálnou elimináciou straty alebo zranenia vlastných členov tímu.
Zamestnanie splnilo stanovené ciele a obidve strany vyjadrili záujem o pokračovanie v tejto aktivite, ktorého výstupom je lepšie pripraviť príslušníkov na plnenie stanovených úloh.


Odovzdávanie skúseností a poznatkov Odovzdávanie skúseností a poznatkov Odovzdávanie skúseností a poznatkov

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 04.05.2017
Čítanosť: 3590
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share