Preskocit navigáciu

Zasadnutie Riadiaceho výboru NATO MP COE


Zasadnutie Riadiaceho výboru NATO MP COE
Dňa 3. novembra 2016 sa uskutočnilo v poľskej Bydgoszczi pravidelné zasadnutie Riadiaceho výboru Centra výnimočnosti vojenskej polície (NATO MP COE). Za Slovenskú republiku sa na zasadnutí zúčastnil riaditeľ Vojenskej  polície MO SR plk. PhDr. Michal Migát a vedúci operačného oddelenia VP mjr. Ing. Marek Hušek.
 
Prvým bodom zasadnutia bolo schválenie plánu čerpania finančných prostriedkov za rok 2015, schválenie plánu činnosti Centra výnimočnosti na rok 2017 spolu s plánom čerpania finančných prostriedkov  na rok 2017 s predpokladom na roky 2018 až 2022.
Riaditeľ Centra výnimočnosti vojenskej polície predstavil v Ďalšej časti programu návrh na zmenu Memoranda o porozumení, na základe ktorého vykonáva svoju činnosť Centrum výnimočnosti vojenskej polície. V návrhu boli predstavené zmeny štruktúry centra, pri zachovaní súčasného stavu personálneho obsadenia. Na záver boli predstavitelia Riadiaceho výboru požiadaný o predloženie požiadaviek na využitie NATO MP COE v budúcom období  za účelom vytvorenia strategického plánu činnosti.
 
Slovenská strana, ako člen v záverečnej fáze prijatia za stáleho člena NATO MP COE,  má záujem využívať toto členstvo na úzku spoluprácu v oblasti  Lesson Learned, spracovania doktrín a taktiež využívať vzdelávacie kapacity Centra výnimočnosti, ktoré sú poskytované pre členov NATO MP COE  bezplatne.

Zasadnutie Riadiaceho výboru NATO MP COE

Autor: Vojenská polícia - Dátum: 18.11.2016
Čítanosť: 3593
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share