Preskocit navigáciu

Zvýšenie kvality v streleckej príprave


Zvýšenie kvality v streleckej príprave

V dňoch 18. – 22. apríla 2016 sa v gescii Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek uskutočnila sústredená príprava a výcvik streleckých inštruktorov vojenskej polície Českej a Slovenskej republiky.


Cieľom tejto spoločnej prípravy bolo nielen porovnanie praktických zručností, ale aj odovzdávanie skúseností z prípravy, výcviku ako aj reálneho nasadenia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Streleckí inštruktori a vybraní príslušníci oddelení krízového manažmentu mali možnosť vyskúšať si streľbu v rôznych situáciách, ktoré môžu reálne nastať v živote vojenského policajta.

Vojenskí policajti riešili rôzne situácie, pričom dôraz nebol kladený len na streleckú zručnosť v kontexte presnosti zasiahnutia cieľa. Všetci zúčastnení vojenskí policajti boli na konci spoločnej prípravy analyzovaní podľa rôznych kritérií. Zlepšením priestorového vnímania, selekciou cieľov ako aj spôsobom pohybu a krytia môžu výrazne zvýšiť vlastnú bezpečnosť a v neposlednom rade aj záchranu prípadného rukojemníka alebo zranenej osoby. Veľký dôraz bol kladený na to, aby vojenský policajt dokázal bezpečne manipulovať so zbraňou a riešiť vzniknuté situácie vrátane odstraňovania porúch, ktoré môžu vzniknúť pri reálnej činnosti. Vojenskí policajti si prakticky vyskúšali streľbu z primárnej a zo sekundárnej zbrane z miesta ako aj za pohybu.

Ďalším prvkom spoločného výcviku bolo zosúladenie taktických postupov napr. pri vchádzaní do budovy alebo streľba z vozidla. Spoločné taktické (strelecké) postupy sa budú implementovať do prípravy jednotiek predurčených do NATO MNMPBAT, kde veľkým benefitom bude, že jednotlivci budú môcť pôsobiť v zmiešaných tímoch Slovenskej a Českej vojenskej polície. Toto umožní veliteľovi práporu vytvoriť viac mobilných taktických tímov pre prípad vykonávania policajných činností v rovnakom čase na rôznych miestach.

Podobný scenár bude aplikovaný počas nastavajúceho vojenského NATO cvičenia „ANAKONDA 2016“, ktorého sa zúčastnia vojenskí policajti z Česka, Slovenska, Chorvátska a Poľska. Výcvik riadili kpt. Marek Kostúrik a rtm. Peter Toscano.


Zvýšenie kvality v streleckej príprave Zvýšenie kvality v streleckej príprave Zvýšenie kvality v streleckej príprave Zvýšenie kvality v streleckej príprave

Autor: VP OVaK - Dátum: 25.04.2016
Čítanosť: 3006
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share