Preskocit navigáciu

Spoločensko-vedný seminár Vojenskej polície


Spoločensko-vedný seminár Vojenskej polície

Dňa 31. marca 2016 sa príslušníci Vojenskej polície zúčastnili spoločensko-vedného seminára na tému Mravné požiadavky profesionálneho vojaka, ktorý zabezpečilo Oddelenie výchovných a kultúrnych činností Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš, ktorý sa konal v Posádkovom klube Trenčín.

V prvej časti seminára Mgr. Jana Znamenáková na historických osobnostiach z vojenskej histórie a ich zaslúžilých činoch vysvetlila a vyzdvihla vlastnosti, ktoré by nemali chýbať ani súčasným vojenským profesionálom. Sú to predovšetkým vernosť, čestnosť, statočnosť, disciplinovanosť, hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám, obetavosť a tímová zodpovednosť.

Súčasťou spoločenskovedného seminára bola výstava Vojak a etika, na ktorej boli prezentované výtvarné diela z Depozitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR. Prednášku k výstave realizovala Mgr. Iveta Kročanová. V jej prvej časti priblížila zúčastneným heroické motívy z obdobia 2. svetovej vojny na obrazoch významných slovenských a českých umelcov. V ďalšej časti prezentovala tvorbu maliarov, ktorí sa venovali problematike zvyšovania bojaschopnosti armády a plneniu jej každodenných náročných úloh v novodobom výtvarnom umení, V závere priblížila niektoré významné osobnosti našich vojenských dejín v dielach jedného slovenského a jedného českého sochára.

Na záver so svojou prednáškou vystúpil PhDr. Ivo Samson, riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorý zúčastneným priblížil aktuálnu tému týkajúcu sa utečencov, Sýrie, Blízkeho a Stredného Východu. Cieľom jeho prednášky bolo pomôcť vojenským policajtom zorientovať sa v súčasnej bezpečnostnej situácii vo svete.


Spoločensko-vedný seminár Vojenskej polícieSpoločensko-vedný seminár Vojenskej polícieSpoločensko-vedný seminár Vojenskej polícieSpoločensko-vedný seminár Vojenskej polície

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 31.03.2016
Čítanosť: 3711
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share