Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...


Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...
Prešovskí regrutátori ponúkajú možnosti. V dňoch 1. až 4. decembra oslovili vyše dve stovky mladých ľudí na dvoch Gymnáziách vo Svidníku a dvoch Úradoch práce a sociálnych vecí a rodiny v Bardejove a v Humennom.
Prišli pomôcť mladým ľudom pri premýšľaní ako ďalej, akou cestou sa môžu vybrať po skončení štúdia alebo z Úradu práce. Veď správna voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka. Prostredníctvom pripravenej prezentácie predstavili povolanie profesionálneho vojaka, ako jednu z možností uplatnenia sa na pracovnom trhu.
Spolu rozobrali celý postup ako sa ním stať, od podania si žiadosti o prijatie do štátnej služby až po vyhlásenie personálneho rozkazu o prijatí do prípravnej štátnej služby. Prítomným vysvetľovali, že vojaci pracujú v rôznych náročných podmienkach. Slúžia podľa potrieb Ozbrojených síl nielen doma ale aj v zahraničí. Otázky v diskusiách boli zamerané najmä na samotný výkon štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách Slovenskej republiky a podmienky prijatia na Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
Každý kto hľadá prácu, alebo rozmýšľa aké povolanie si zvoliť musí niekde začať. Možno niektorí účastníci besied začnú svoju cestu práve na Regrutačnej skupine Prešov.

Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...Regrutátori z Prešova oslovujú mládež...

Autor: rotný Alojz MIKULA , Foto: rotný Alojz MIKULA - Dátum: 08.12.2015
Čítanosť: 6551
Verzia pre tlač

Skočiť na menu