Mladý záchranár 2015


Mladý záchranár 2015
Tri, dva, jeden, štart ...
 
     ... znelo v 10 minútových intervaloch vo štvrtok 23. apríla 2015 na brehu mŕtveho ramena Váhu v Komárne. Okresný úrad Komárno - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v spolupráci s Mestským úradom Komárno, Slovenským červeným krížom a dobrovoľným hasičským zborom tu organizoval „Okresné a mestské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2015“.
 
     Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo vnútra, sekcia Krízového riadenia. Na štarte sa stretlo 16 družstiev z okresu Komárno a 1 družstvo zo susedného Komáromu v zložení 4 členov (2 chlapci a 2 dievčatá). Ich cieľ bol jednoznačný. Získať najlepšie umiestnenie. Počas dosiahnutého priemerného času 34 minút sa súťažiaci museli popasovať so 6 stanovišťami. Okrem teoretických vedomostí bolo treba predviesť aj svoju zručnosť a vynaliezavosť. Hneď po odštartovaní čakal na družstvo 20 otázkový test z oblasti civilnej a požiarnej ochrany, dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy. Nasledovalo hasenie malých požiarov – samozrejme na čas.  Behom súťažiaci pokračovali na stanovište „pobyt a pohyb v prírode“, kde museli správne určiť svetové strany, namerať vzdialenosť na mape a určiť turistické a topografické značky. Postupne zvládli ďalšie stanovištia – streľbu zo vzduchovky a zdravotnú prípravu. Poslednou zastávkou bolo stanovište civilnej ochrany obyvateľstva. Tu absolvovali nasadenie masky, zhotovenie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany a rozoznávanie varovných signálov CO.
 
     Víťazným družstvom sa stali žiaci Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ulica Eötvösa Komárno z počtom bodov 574 z maximálneho počtu 585. V tesnom závese s rozdielom jedného bodu skončilo družstvo ZŠ a MŠ Svätý Peter. Na tretej priečke sa umiestnili žiaci ZŠ Pohraničná ulica Komárno s 571 bodmi. Všetky tri družstvá postupujú do celoštátneho kola súťaže do Košíc. Počas slnečného súťažného dňa bolo veľkým lákadlom, nielen pre deti ale aj pre organizátorov podujatia, prezentovanie Ozbrojených síl SR príslušníkmi Regrutačnej skupiny Nitra, Protilietadlovej raketovej brigády Nitra a Ženijného práporu Sereď. Pre deti pripravili statickú prezentáciu a ukážku vojenskej techniky. Všetci súťažiaci ale aj pozvaní hostia si mohli prezrieť vozidlá Land Rover Defender, vyskúšať prenosný protilietadlový raketový komplet či pyrotechnický oblek. Profesionálni vojaci boli vyzbrojení a vystrojení tak, aby čo najlepšie prezentovali súčasného profesionálneho vojaka. Odprezentovali pištoľ, samopal, modulárny systém, prostriedky protichemickej individuálnej ochrany či spojovacie prostriedky. Sprievodný program, okrem profesionálnych vojakov, ukážkou svojej činnosti zabezpečovali aj príslušníci Okresného riaditeľstva policajného zboru Komárno a Nové Zámky, Hasiči Komárno, dobrovoľníci združenia Stráž prírody a Regionálne, poradenské a informačné centrum Komárno.

Mladý záchranár 2015Mladý záchranár 2015Mladý záchranár 2015Mladý záchranár 2015

Autor: RSk NR - Dátum: 27.04.2015
Čítanosť: 72075
Verzia pre tlač

Skočiť na menu