Preskocit navigáciu

MNMPBAT a cvičenie Compact Eagle 2015


MNMPBAT a cvičenie Compact Eagle 2015 Mnohonárodný vojenský policajný prápor (ďalej len MNMPBAT) je schopný pôsobiť a vykonávať taktické úlohy vo všetkých súčasných vojenských operáciách. Svoje spôsobilosti už deklaroval na rôznych cvičeniach a stretnutiach pracovných skupín, prioritne v operáciách na udržanie mieru. Najväčším úspechom bolo reálne nasadenie určitých prvkov v prostredí medzinárodného krízového manažmentu (operácia ISAF).
V poslednom výcvikovom období roku 2015 sa MNMPBAT zúčastní medzinárodného cvičenia Compact Eagle 2015. Toto cvičenie bude riadené Mnohonárodným zborom Severo-východ (ďalej len „MNC NE“) Štetín, Poľská republika. Úlohou MNMPBAT bude operačne naplánovať nasadenie síl a prostriedkov v operácií vysokej bojovej intenzity. Pre úspešné splnenie stanovených cieľov a úloh pre toto cvičenie sa v termíne 23. – 27. marca 2015 organizoval NATO spravodajský seminár za účastí náčelníkov spravodajských skupín a oddelení všetkých jednotiek zúčastňujúcich sa cvičenia. Za Slovenskú stranu sa semináru zúčastnil kpt. Ing. Marek KOSTÚRIK (Odbor výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek).
Hlavnou myšlienkou súčasných vojenských operácií je: „ Spravodajstvo formuje a kreuje samotné vykonávanie operácií a taktických úloh jednotkami. Preto počas seminára jednotlivé štáty a ich národní predstavitelia ponúkli reálne možnosti a kapacity, ktorými môžu prispieť pre oblasť spravodajstva počas cvičenia Compact Eagle 2015.
MNMPBAT nie je taktickou bojovou jednotkou, ale je schopný podporiť spravodajské úsilie v špecifických oblastiach, ktoré nemôžu plniť ostatné jednotky zúčastňujúce sa vyššie spomínaného cvičenia. Cvičenia sa zúčastnia jednotky z Poľska, Nemecka, Česka, Maďarska a Lotyška. Slovenskú republiku bude zastupovať veliteľ Medzinárodného práporu Vojenskej polície mjr. Ing. Jozef ŠOLTÝS a ďalší príslušníci zaradený do štruktúry štábu MNMPBAT.


Autor: VP OvAK - Dátum: 02.04.2015
Čítanosť: 4977
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share