Velitežská príprava Odboru policajného výkonu Bratislava


Velitežská príprava Odboru policajného výkonu Bratislava Dňa 5.2.2015 vykonal riaditež Odboru PV Bratislava velitežskú prípravu príslušníkov odboru. V úvode zamestnania odovzdal medaile oceneným príslušníkom, ktorí sa nemohli zúčastni osláv 24. výročia vzniku Vojenskej polície. Počas zamestnania určení príslušníci vykonali prednášky na témy: -Bezpečnos a ochrana zdravia pri práci, -Požiarna ochrana, -Oboznámenie s novo zavádzanou zbraňou GLOCK a porovnanie so zavedenou ČZ 75, -Oboznámenie s novo prijatými zákonmi a INA, -Zákon o ochrane utajovaných skutočností, -Etický kódex vojaka, -Poučenie príslušníkov zaradených do výkonu stálej služby Bratislava. Riaditež odboru počas velitežskej prípravy vykonal vyhodnotenie činnosti odboru za mesiace september až december 2014. Na základe vyhodnotenia boli pomenované oblasti, v ktorých odbor plní úlohy na dobrej úrovni a problémové oblasti, v ktorých budú prijaté opatrenia vedúce k skvalitneniu práce. Celkovo sa zamestnania zúčastnilo 56 príslušníkov odboru.

Velitežská príprava Odboru policajného výkonu BratislavaVelitežská príprava Odboru policajného výkonu BratislavaVelitežská príprava Odboru policajného výkonu Bratislava

Autor: Odbor policajného výkonu Bratislava - Dátum: 05.02.2015
Čítanos: 4234
Verzia pre tlač

Skoči na menu