Preskocit navigáciu

Stáž a motivačné zamestnanie pre deti z Detského Domova – Kráľová Lehota


Stáž a motivačné zamestnanie pre deti z Detského Domova – Kráľová Lehota V dňoch 24 - 25.11.2014 organizoval odbor VaK a OKM Vlkanová-Hronsek vo svojich priestoroch motivačné zamestnanie zamerané na fyzický , duševný a psychický tréning mládeže z Detského domova (DD) –Kráľová Lehota. Realizátorom tohto stretnutia sa tak, ako v predošlom roku, stal príslušník OKM Vlkanová-Hronsek rtn. Pavel Klaučo a vychovávateľ uvedeného DD Marián Beňo. Riaditeľ OVaK  mjr.Ing. Marián Turanský a náčelník OKM mjr. JUDr. Jaroslav Slančík vyčlenili všetky potrebné sily a prostriedky na zabezpečenie celej akcie. Počas motivačného zamestnania sa deti pod odborným vedením a dohľadom príslušníkov OKM a OVaK oboznamovali s činnosťou a každodennou prácou  Vojenskej polície. Nakoľko príslušníci OKM a OVaK pripravili bohatý program plný užitočných informácii , teoretických a praktických znalostí , zamestnanie trvalo až do večerných hodín. Záujem a pozornosť detí každou hodinou rástli a dokonca náročné silové a kondičné cvičenia prelínajúce sa z výkladom o trestnoprávnej zodpovednosti, bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, či dokonca prezentácia činnosti v zahraničných operáciách a misiách, nedokázali znížiť ich záujem o výklad či praktickú ukážku činnosti príslušníkov Vojenskej polície. Samozrejmosťou bola strelecká príprava, ktorá sa za mimoriadne vysokých bezpečnostných opatrení konala v priestoroch OVaK / strieľalo sa výlučne cvičnou muníciou/ . Večerný výcvik sebaobrany v trvaní takmer dvoch hodín dal štyrom nádejným vojakom zabrať, no veselé tváre prezrádzali že tá námaha stála za to. Nadšenie a zápal detí neutlmil ani nočný budíček a nástup tohto malého, ale o to viac odhodlaného družstva. Nasledujúci deň začínal v skorých ranných hodinách náročnou vojenskou rozcvičkou na čerstvom vzduchu. Po raňajkách sa deti v sprievode príslušníkov OKM presunuli do výcvikových priestorov OVaK v Hronseku , kde ich inštruktori OVaK zasvätili do praktík výcviku služobných psov Vojenskej polície.
Posledné minúty návštevy strávili deti v spoločnosti príslušníkov OKM, pričom záplava otázok a odpovedí prezrádzali, že doterajšia činnosť naplnila očakávania a možno predpokladať, že ovplyvní budúce rozhodnutia detí z Detského domova – Kráľová Lehota. Pri rozlúčke, ktorej sa zúčastnili mjr. Ing. Marián Turanský , mjr .JUDr Jaroslav Slančík , kpt.Ing. Juraj Antol, boli deťom odovzdané pamätné listy.

Stáž a motivačné zamestnanie pre deti z Detského Domova – Kráľová LehotaStáž a motivačné zamestnanie pre deti z Detského Domova – Kráľová LehotaStáž a motivačné zamestnanie pre deti z Detského Domova – Kráľová LehotaStáž a motivačné zamestnanie pre deti z Detského Domova – Kráľová Lehota

Autor: VP - Dátum: 05.12.2014
Čítanosť: 14066
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share