Pod Vihorlatom bolo horúco ...


Pod Vihorlatom bolo horúco ...

     Vo štvrtok 9. októbra 2014 bolo v malebnom kraji pod Vihorlatom vo vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou horúco hlavne aktérom branno – športovej a vedomostnej súťaže. Súťaž bola organizovaná pre študentov stredných škôl okresov Humenné, Snina a Medzilaborce Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Humenné v rámci jubilejných osláv 70. výročia SNP a Karpatsko-duklianskej operácie. Svoje zastúpenie tu mali aj príslušníci Regrutačných skupín Prešov a Košice. 

 
     Zraz súťažiacich bol pri Pomníku obetiam druhej svetovej vojny v obci Kamenica nad Cirochou, kde sa o 09,00 hod. uskutočnil pietny akt kladenia vencov a kytíc. Študenti si tak uctili pamiatku padlých občanov tejto obce počas 2. svetovej vojny. Po následnom presune do vojenského výcvikového priestoru sa samotný pretek mohol začať. Na štart sa postavili päťčlenné družstvá 12 stredných škôl. Na piatich stanovištiach ich čakali rôzne disciplíny: streľba zo vzduchovky, hod granátom, šplh po vodorovnom lane, zdravotnícka príprava, história SNP a Karpatsko-duklianskej operácie a beh. Tí, ktorí čakali na štart, alebo mali už po súťaži mali možnosť vidieť strelné zbrane príslušníkov VÚ 8024 Rožňava a porozprávať sa s regrutátormi o podmienkach vstupu do Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 


     "Len čo zmaturujem, hneď si podám žiadosť" vyslovil zdatný budúci maturant sninského gymnázia. „Nemusíte čakať na maturitu, žiadosť si môžete podať ešte pred samotnou maturitnou skúškou, vo Vašom prípade prvý polrok budúceho roka a vysvedčenie o jej zvládnutí predložíte v rámci výberového konania neskôr. Záleží však na tom, ktorého výberového konania sa zúčastníte“ odpovedal som zapálenému maturantovi. Pre každého stredoškoláka, ktorý sa zastavil pri Regrutačnom stane s otázkou, bola pripravená kvalifikovaná odpoveď. 

 
     Na záver súťaže bol naplánovaný seminár k Slovenskému národnému povstaniu a Karpatsko-duklianskej operácií. V popoludňajších hodinách pri slávnostnom nástupe prebehlo oceňovanie tých najlepších. Cenu za prvé miesto si napokon prevzali študenti Cirkevnej spojenej školy v Snine. Organizátorom podujatia sa podarilo skĺbiť branno-športovú časť s vedomostnou a zároveň si pripomenúť trocha histórie, veď hovorí sa, že história vojen je históriou bolesti. Ak budeme múdri, to čo sa zrodí v bolesti dozrie v prísľub lepšieho sveta, že história nie je pohľad, ale zodpovednosť.

 

     Ďakujeme Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, Oblastnému výboru Humenné, že sme sa mohli takéhoto podujatia zúčastniť.


Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...Pod Vihorlatom bolo horúco...

Autor: rotný Alojz MIKULA , Foto: rotný Alojz MIKULA - Dátum: 13.10.2014
Čítanosť: 9044
Verzia pre tlač

Skočiť na menu