Preskocit navigáciu

Odborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou


Odborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

V dňoch od 12.-16.05.2014 sa uskutočníl v Centre výcviku Lešť odborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície. Výcvik bol zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Kurzu sa prevažne zúčastnili príslušníci Skupín pre riešenie krízových situácií Prešov, Banská Bystrica a Topoľčany. Medzi absolventami bola aj príslušníčka RVP Trenčín nrtm. Mgr. Marcela ZLATOVSKÁ a veliteľ Útvaru vojenskej polície Prešov pplk. Ing. Ľudovít BÁLINT. Počas kurzu sa príslušníci VP zoznámili s materiálom, technikami a zákonnými normatívami potrebných k prácam vo výškach a nad voľnou hľbkou.Všetci zúčastnení v posledný deň vykonali úspešne záverečné skušky a bol im odovzdaní certifikát. Certifikát osobne odovzdal garant kurz plk. v.v. Ing. Ján MATLÁK.


V nasledujúcom týždni od 19.-23.05.2014 príslušníci Skupín pre riešenie krízových situácií Prešov, Banská Bystrica a Topoľčany vykonali zdokonaľovací výcvik v lanovom a nelanovom vysadení pomocou vrtuľníka. Pri tomto náročnom a nebezpečnom spôsobe vysadenia boli precvičené viaceré spôsoby a taktika vysadenia príslušníkov vojenskej polície pri prípadnom nasadení na území SR a mimo územia SR.


V záverečnom treťom týždni od 26.-30.05.2014 bol vykonaní zdokonaľovací kurz vstupy do budov pomocou lanových techník. Pri tomto náročnom výcviku bol kladení veľký dôraz na bezpečnosť a zladenosť všetkých zúčastnených príslušníkov Skupín pre riešenie krízových situácií. Účastníci kurzu sa zdokonalili v problematike kotvenia lán na strechách rôznych typov budov, technikách potrebných ku vstupu do budov a ďalšej činnosti v priestore budovy ako je napríklad streľba z lán do priestoru okien a použitie zásahových výbušiek.
Na záver kurzu mohli kpt. Mgr. Elo HUBAČ, npor. Ing. Juraj ANTOL a nrtm. Mgr. Jaroslav SOBEK zhodnotiť, že všetci zúčastnení príslušníci Skupín pre riešenie krízových situácií po troch týždňov namáhavého výcviku sú pripravený na nasadenie kde bude potrebná znalosť práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Poďakovanie za odbornú pomoc patrí inštruktorovi Centra výcviku Lešť mjr. Ing. Jozefovi HANZELOVI.


Odborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkouOdborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkouOdborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkouOdborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkouOdborný výcvik príslušníkov Vojenskej polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Autor: UVP BB - Dátum: 02.06.2014
Čítanosť: 7633
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share