Deň detí s OS SR – Hurá na prázdniny!


28.06.2014 o 09:00 hod,
Bojnice

„Deň detí s Ozbrojenými silami SR – Hurá na prázdniny!“
28. júna 2014, Bojnice


09.25 – 10.00 Oficiálny príchod náčelníka Generálneho štábu OS SR
09.25 – 09.45 Koncert Vojenskej hudby OS SR pred Mestským úradom Bojnice
09.45 Príchod náčelníka GŠ OS SR k Mestskému úradu Bojnice
09.45 – 10.00 Prijatie náčelníka GŠ OS SR primátorom mesta Bojnice v Mestskom úrade
10.00 – 12.45 Súťažno-zábavné dopoludnie sprevádzané statickými a dynamickými ukážkami vojenskej techniky
10.00 – 10.10 Otvorenie podujatia 
                   o slávnostný príchod náčelníka GŠ OS SR a primátora mesta Bojnice 
                   o ukážka „Vzdušné sily OS SR – prelet vrtuľníka“ 
                   o fanfára – slávnostné otvorenie podujatia 
                   o oficiálne privítanie prítomných a pozvanie na jednotlivé atrakcie
10.10 – 10.20 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Boj zblízka“
10.20 – 10.30 Ukážka „Vojenská polícia + kynológovia“
10.30 – 10.45 „Slávnostný nástup – poradová príprava detí“
10.45 – 11.05 Žiaci Základnej umeleckej školy Bojnice
11.05 – 11.15 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Weapon handling“
11.15 – 11.25 Ukážka „Sily výcviku a podpory OS SR – Show program ČS OS SR“
11.25 – 11.35 Ukážky „Pozemné sily OS SR – Boj zblízka“
11.35 – 11.55 Žiaci Základnej umeleckej školy Bojnice
11.55 – 12.45 Šašo Maroš

12.45 – 17.00 Hlavný program dňa
12.45 – 13.30 Otvárací ceremoniál hlavného programu: 
                  o zoradenie hostí 
                  o slávnostný príchod VIP hostí 
                  o krátke všeobecné uvítanie prítomných moderátorom 
                  o vztýčenie štátnej vlajky za znenia hymnickej piesne 
                  o vstup moderátora – zoznámenie s programom podujatia 
                  o ukážka „Vzdušné sily OS SR – prelet vrtuľníka“ 
                  o ukážka „Vzdušné sily OS SR a Pozemné sily OS SR – prelet vrtuľníka – ukážka zosadnutie a nasadnutie mechanizovaného družstva z a do BVP spojené so sústredenou paľbou na vrtuľník“ 
                  o vstup moderátora – uvedenie „Privítanie detí deťmi“ 
                  o „Privítanie detí deťmi“ – mesto Bojnice 
                  o vstup moderátora – pozvanie TOP VIP na pódium 
                  o oficiálne privítanie návštevníkov primátorom mesta 
                  o príhovor ministra obrany SR (náčelníka GŠ OS SR) 
                  o krátke pozdravné príhovory 
                  o ukážka „Vzdušné sily OS SR – prelet vrtuľníka – zoskok výsadkárov s vlajkami“ 

13.30 – 17.00 Zábavné popoludnie sprevádzané prezentáciou ozbrojených síl a regiónu
13.30 – 13.45 Maguranček – Detský dychový orchester ZUŠ Bojnice
13.45 – 13.53 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Boj zblízka“
13.53 – 14.05 Ukážka „Vojenská polícia + kynológovia“
14.05 – 14.15 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Weapon handling“
14.15 – 14.50 MIMIKRY + BREAK FANS
14.50 – 15.00 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Boj v zastavanom priestore“
15.00 – 15.20 Ukážka „Sily výcviku a podpory OS SR – Show program ČS OS SR“
15.20 – 15.30 Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže
15.30 – 16.20 Martin HARICH
16.20 – 16.40 Ukončenie podujatia – vzlet a prelet vrtuľníka


Sprievodné aktivity: 
    o statické a dynamické ukážky činnosti EOD, 
    o poľné kino – propagačné filmy MO SR, 
    o súťaže pre deti a prezentácia rezortu MO SR v stane regrutačnej skupiny, 
    o statické ukážky vojenskej techniky a výzbroje - možnosť vyskúšať a fotografovať  vojenskú výzbroj, techniku a materiál, 
    o prezentácia športovcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica 
    o spoločné fotografie s príslušníkmi elitných jednotiek OS SR (čestná stráž, vojenská polícia, prieskumné vojsko), 
    o výstava súťažných prác detí, ktoré sa zapojili do súťaží organizovaných MO SR, 
    o „modernizácia očami detí“ – možnosť vyzdobiť tank papierovými ozdobami, vytvorenými deťmi, 
    o prezentácia Slovenského červeného kríža

<< späť

Skočiť na menu