Preskocit navigáciu

Fórum vojnových veteránov


Fórum vojnových veteránov
Zástupcovia organizácií vojnových veteránov,  príslušníci Ozbrojených síl SR aj predstavitelia akademickej obce analyzovali na konferencii Fórum vojnových veteránov možnosti zlepšenia starostlivosti o vojnových veteránov na Slovensku. Konferencia sa uskutočnila 30. apríla Trnave a jej hlavným organizátorom bola Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky.

Za Generálny štáb OS SR vystúpil v zastúpení zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálmajora Pavla Macka, ktorý sa ospravedlnil kvôli aktuálnym služobným povinnostiam, plukovník Ľudovít Valentiny z veliteľstva Pozemných síl s príspevkom 20 rokov OS SR v službách mieru a bezpečnosti. Rektor Akadémie Ozbrojených síl SR brigádny generál Boris Ďurkech hovoril aj o svojich skúsenostiach vojenského pozorovateľa v Angole. Predseda Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky plukovník v. v. Pavel Marko a ďalší hostia pritom zdôraznili nevyhnutnosť zintenzívnenia starostlivosti o vojnových veteránov v SR. Zároveň predstavili medzinárodný projekt War veterans Network in the Central Europe. Ten má o. i. v rámci spolupráce veteránskych organizácií z Rakúska, Poľska, Česka a Slovenska vytvoriť tzv. Manuál dobrej praxe. Budú v ňom definované najlepšie postupy starostlivosti o vojnových veteránov.

Podľa Karla Černocha, predsedu združena Československý legionář z Českej republiky, sú nateraz najďalej v Rakúsku, a to aj preto, lebo rakúski vojaci pôsobia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu už vyše pol storočia. No aj v Česku je už napríklad bežnou praxou individuálna starostlivosť o veteránov vo vysokom veku, ktorú zabezpečujú veteránske organizácie s podporou štátu, čo je na Slovensku nateraz v štádiu skúmania záujmu a analyzovania možností. Ako tiež odznelo na konferencii, občianske združenia veteránov  začali zriaďovať aj špecializované internetové portály ako je napríklad www.praceproveterany.cz, ktoré vojakom odchádzajúcim z aktívnej služby môžu napomôcť uplatniť sa v ďalšom občianskom živote. 

Fórum vojnových veteránovFórum vojnových veteránovFórum vojnových veteránovFórum vojnových veteránovFórum vojnových veteránovFórum vojnových veteránovFórum vojnových veteránovFórum vojnových veteránov

Autor: MO SR - Pavol Vitko , Foto: Pavol Vitko - Dátum: 02.05.2014
Čítanosť: 4889
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share