Mladí záchranári si zmerali sily v Komárne


Mladí záchranári si zmerali sily v Komárne

Aj tento rok zorganizoval Obvodný úrad Komárno - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v spolupráci s Mestským úradom v Komárne „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany“. Súťaž sa konala vo štvrtok 24. apríla 2014 na Mŕtvom ramene rieky Váh v Komárne.

Cieľom súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti organizovanej v príprave na civilnú ochranu obyvateľstva, oboznámiť súťažnou formou žiakov základných škôl s úlohami súvisiacimi s ochranou života, zdravia a majetku.

Sily si zmeralo 14 družstiev, kde súťažné družstvo tvorili 4 žiaci v zložení 2 dievčatá a 2 chlapci. Medzi súťažné disciplíny patrili vedomostný test, civilná ochrana obyvateľstva, hasenie malých požiarov, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, streľba zo vzduchoviek.

Víťazným družstvom sa stali žiaci Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ulica Eötvösa Komárno, ktorí nazbierali 578 bodov z maximálneho počtu 600 bodov.

O sprievodný program pre súťažiace deti a prítomných hostí sa postarali profesionálni vojaci z Protilietadlovej raketovej brigády Nitra (plrb) a Regrutačnej skupiny Nitra. Pre deti si vojaci pripravili ukážky vojenskej techniky, výzbroje a výstroje. Nejedno dieťa sa zmenilo na malého bojovníka, keď si oblieklo modulárny systém, kevlarovú prilbu a k tomu si zobralo guľomet, samopal, pištoľ alebo ak bolo silnejšie aj prenosný protilietadlový raketový komplet PPLRK IGLA. Malí spojári si mohli vyskúšať nadviazať spojenie prostredníctvom spojovacích prostriedkov RF-10 a Motorola DP 3601. Veľké nadšenie u detí vyvolala možnosť sadnúť si za volant TATRY 815 4x4, ASTRY PVO a Land Roveru Defender.

Program spestrila ukážka poslušnosti služobného psa a zadržania páchateľa, ktorú si pripravil rotný Mário Gál z plrb Nitra.


V stane Regrutačnej skupiny Nitra sa potenciálny uchádzači, dozvedeli o histórií, úlohách a poslaní OS SR. Zároveň im boli poskytnuté informácie o podmienkach vstupu do OS SR a možnosti štúdia na AOS L. Mikuláš.

Sprievodný program, okrem profesionálnych vojakov, ukážkou svojej činnosti zabezpečovali aj príslušníci Okresného riaditeľstva policajného zboru Komárno a Regionálne, poradenské a informačné centrum Komárno.

Prezentácia profesionálnych vojakov sa počas tohto slnečného takmer letného dňa stretla s veľkým záujmom a ohlasom nielen u detí, ale aj u zúčastnenej širokej verejnosti.


Mladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v KomárneMladí záchranári si zmerali sily v Komárne

Autor: kpt. Ing. Milan KUBIZNIAK , Foto: rtn. Jozef JÁREK - Dátum: 25.04.2014
Čítanosť: 11930
Verzia pre tlač

Skočiť na menu