Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie riaditeľa PÚ OS SR


Veliteľské zhromaždenie riaditeľa PÚ OS SR
Vo štvrtok 13.februára 2014 bilancoval riaditeľ Personálneho úradu OS SR plukovník Ing. Ivan SÁLAŠI výcvikový rok 2013 na svojom veliteľskom zhromaždení v priestoroch AOS M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Pozvanie prijal náčelník odboru personálneho manažmentu GŠ OS SR plukovník Mgr. Maroš BRLÁŠ. Hlavnou témou zhromaždenia bolo vyhodnotenie plnenia úloh Personálneho úradu OS SR vo výcvikovom roku 2013.
 
Riaditeľ PÚ OS SR vo svojom vystúpení hodnotil splnenie hlavných úloh, vyhodnotil plnenie úloh v jednotlivých oblastiach s dôrazom na plnenie úloh v ťažiskovej oblasti práce s vojenským personálom a stanovil rozhodujúce úlohy na výcvikový rok 2014. Vo svojom vystúpení poznamenal, že úrad má pred sebou náročný rok v duchu pripravovaných zmien, čo si bude od každého jednotlivca vyžadovať zvýšené úsilie pri plnení úloh. V závere poďakoval všetkým profesionálnym vojakom a zamestnancom personálneho úradu OS SR za prácu vykonanú v roku 2013.
 
Ako ocenenie za prácu vykonanú v priebehu výcvikového roka udelil riaditeľ Personálneho úradu OS SR vybraným príslušníkom pamätné odznaky a mince.
 
Po jeho vystúpení požiadal o slovo náčelník odboru personálneho manažmentu plukovník Mgr. Maroš BRLÁŠ, ktorý v úvode svojho vystúpenia pozdravil všetkých prítomných a poďakoval za plnenie úloh v tomto roku. Vo svojom príhovore vyjadril potrebu pokračovania zodpovednej práce a plnenia úloh v oblasti personálneho manažmentu najmä v súvislosti s pripravovanými zmenami v OS SR. 
 
Dopoludňajšia časť veliteľského zhromažďovania pokračovala dvomi ďalšími zamestnaniami. S problematikou Mobbingu v podmienkach OS SR prítomných oboznámila PhDr. Ľubica BERNÍKOVÁ. Problematiku tradícií v OS SR vo svojom vystúpení predstavil príslušník Oddelenia výchovných a kultúrnych činností Mgr. Juraj ŠIMKO.   
 
Po obede veliteľské zhromaždenie pokračovalo prednáškou nrtm. Juraja ZÚBEKA na tému „Poznatky a skúsenosti z operácie ISAF Afganistan“, v ktorej príslušník PÚ OS SR pôsobil v roku 2013.

Veliteľské zhromaždenie ukončil riaditeľ personálneho úradu OS SR opätovným poďakovaním všetkým prítomným za plnenie úloh a poprial veľa zdravia, spokojnosti v rodine a na pracovisku pri práci vo výcvikovom roku 2014. 


ffff

Autor: pu os sr , Foto: pu os sr - Dátum: 13.02.2014
Čítanosť: 11119
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share