Preskocit navigáciu

V Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SR


V Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SR

V priestoroch trenčianskeho posádkového klubu sa 28. novembra uskutočnil 8. Snem Zväzu vojakov SR. Zväz je dobrovoľným občianskym združením s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám.

V 30 kluboch na celom území Slovenska združuje vyše 2800 bývalých i súčasných vojenských profesionálov, vojnových veteránov, zamestnancov rezortu obrany a občanov, podporujúcich bezpečnostnú a obrannú politiku štátu.

Účastníkov snemu, medzi ktorými nechýbali ani bývalí náčelníci Generálneho štábu generálplukovník v. v. Jozef Tuchyňa a generálmajor v. v. Marián Mikluš pozdravil predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Pavol Sečkár, zástupca náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl OS SR plukovník Milan Mezovský, primátor Trenčína a ďalší hostia.

Doterajší prezident Zväzu vojakov SR plukovník v. v. Michal Bohunický (na sneme dostal titul čestný predseda) ocenil vo svojom vystúpení prácu, ktorú Zväz urobil za uplynulé štyri roky. „Vzrástla autorita zväzu, aj aktivita jednotlivých klubov. Najmä pri obhajobe sociálnych otázok členov. Úspešne sa rozvíja medzinárodná spolupráca hlavne v rámci krajín V- 4. Členovia zväzu iniciovali obnovu pamätníkov protifašistického odboja v Trenčíne, Prešove, Bratislave a Humennom, aj v spolupráci so SZPB. Trenčiansky klub rozvinul iniciatívu Červené maky na uctenie si vojakov padlých v prvej svetovej vojne,“ zdôraznil prezident Zväzu. Zároveň ale pripomenul, že len veľmi pomaly sa darí zapájať do práce profesionálnych vojakov v útvaroch. Pozitívnu výnimku v tomto smere predstavuje Výcvikové, analytické centrum RCHBO Čereňany. V následnej diskusii zaznelo množstvo podnetov na zlepšenie a zefektívnenie práce klubov i Ústrednej rady Zväzu vojakov. Najaktívnejší členovia boli odmenení najvyšším vyznamenaním Hviezdou Zväzu vojakov SR. Jej heslo: Bojovať mečom a srdcom vyjadruje poslanie členov.

Na trenčianskom sneme boli zvolení jej noví členovia, ktorí so spomedzi seba zvolili nového prezidenta Zväzu vojakov SR. Stal sa ním plukovník v. v. Tomáš Švec, ktorý bol v priebehu svojej bohatej kariéry profesionálneho vojaka jeden čas hovorcom náčelníka Generálneho štábu a pôsobil aj vo vedení SZPB. Nový prezident pripomenul, že hlavnou úlohou Zväzu vojakov SR je presadzovanie sociálnych, pracovných, právnych, profesijných, ekonomických, kultúrnych a športových záujmov svojich členov. Delegáti 8. Snemu Zväzu vojakov SR vo svojom vyhlásení zdôraznili, že so znepokojením sledujú posledné vystúpenia a mediálnu kampaň, v ktorej sa spochybňujú ústavné práva výsluhových dôchodcov silových rezortov na starobné dôchodky. Vyzývajú prezidenta, predsedu Národnej rady SR a ďalších ústavných činiteľov, aby sa proti tejto kampani postavili.


V Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SRV Trenčíne rokoval 8. snem Zväzu vojakov SR

Autor: MO SR *- Jozef Žiak , Foto: autor - Dátum: 29.11.2013
Čítanosť: 5137
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share