Preskocit navigáciu

Príslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMY


Príslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMY

U.S. Army Sergeants Major Academy 

USASMA bola založená v júli 1972 a prví absolventi opúšťali jej brány v roku 1973. Od tej doby akadémiu absolvovalo viac ako 120 tisíc vojakov v rôznych poddôstojníckych kurzoch. Primárnou úlohou USASMA je neustále vzdelávať a pripravovať nových lídrov tak, aby vyhovovali potrebám USA. USASMA vytvára osnovy pre všetky úrovne poddôstojníckeho vzdelávacieho systému a zohráva kľúčovú úlohu vo výchove lídrov od desiatnika až po štábneho nadrotmajstra. USASMA rovnako školí aj poddôstojníkov sesterských služieb (USMC, USAF,USCG) a globálnych spojencov USA.

 

Praktické skúsenosti šbnrtm. Martina Holka z kurzu štábnych nadrotmajstrov

Vrcholom armádneho vzdelávania poddôstojníkov je Sergeants Major Course (Kurz štábnych nadrotmajstrov). Tento kurz poskytuje nástroje pre rozvoj kritického ale aj kreatívneho myslenia a súčasne sa zameriava na zdokonaľovanie rozhodovacích zručností budúcich štábnych nadrotmajstrov. Poddôstojníci si osvoja vedomosti a zručnosti, pomocou ktorých sú schopní rozvíjať a zlepšovať svoje pozitívne charakterové vlastnosti, sebavyjadrenie a posilnenie schopnosti pracovať v tíme. Kurz napomáha v rozvoji logického, praktického a kreatívneho myslenia, ktoré je nevyhnutné pre riešenie problémov a krízových situácií. Študenti analyzujú problémy na základe dostupných informácií, navrhujú logické riešenia a rozhodnutia, v primeranom čase a svoje odôvodnenie rozhodnutí prezentujú ústne aj písomne. Pri práci sa kladie dôraz na poctivosť, integritu, profesionálne hodnoty a normy. Kurz štábnych nadrotmajstrov je rozdelený do piatich „oddelení“ a to sú DAO (oddelenie armádnych operácií), DMH (oddelenie vojenskej histórie), DJIIM (oddelenie spoločných operácií), DCL (oddelenie vodcovstva), DFM (oddelenie logistiky).

 

Osobná skúsenosť šbnrtm. Martina Holka 

Forma vzdelávania na akadémii štábnych nadrotmajstrov je už z názvu zrejmá. Dôraz sa kladie na prezentácie formou „power-pointu“ a písanie esejí. Samotnému kurzu predchádza prípravný, tzv. „pre-cours writing“, ktorého zmyslom je pripraviť zahraničných študentov akadémie na písanie spomínaných esejí vo formáte American Psychological Assosiation (APA). Tu som si uvedomil o čom je anglický jazyk. Pôvodne som si myslel, že písanie esejí mi nebude robiť žiadny problém, ale až po absolvovaní „pre-course writingu“ som si uvedomil, že som sa mýlil. Margins, Aligment/Lain spacing, Font Type and Size, Paragraph, Page header a ostatné náležitosti formátu APA mi ozrejmili dôležitosť správneho písania nielen esejí, ale takisto akejkoľvek formy písomnej komunikácie na pozícii veliaceho poddôstojníka v hodnosti štábny nadrotmajster.
Náročnosť preskúšania z fyzickej pripravenosti a forma jej vykonania ma takisto zaujala. Napätie medzi ostatnými spolužiakmi akadémie bolo cítiť už niekoľko dní pred preskúšaním. Dôvodom napätia bola hrozba „vylúčenia“ z akadémie /v prípade nesplnenia kritérií preskúšania/ a následné prepustenie zo služobného pomeru (USASMA a jej nutnosť absolvovania pre potreby kariérneho rastu vybratého jednotlivca).


Príslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMYPríslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMYPríslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMYPríslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMYPríslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMY

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 27.11.2013
Čítanosť: 9717
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share