Preskocit navigáciu

Príprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z Oberamergau


Príprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z Oberamergau

Prerokovanie personálnych zámerov a stavu prípravy optimalizácie hodnostnej štruktúry najvyšších poddôstojníckych hodností bolo cieľom porady hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimír Beluša s veliacimi poddôstojníkmi operačných veliteľstiev a priamo podriadených útvarov a zariadení Generálneho štábu OS SR, ktorá sa konala 26. septembra v Martine.

Okrem personálnych zámerov a optimalizácie hodnostnej štruktúry hlavný poddôstojník informoval veliacich poddôstojníkov o záveroch z rokovaní s partnerom v Českej republike a ďalších možnostiach spolupráce s Armádou ČR v oblasti prípravy a výcviku poddôstojníkov.

Užitočné informácie o organizovaní poddôstojníckych kurzoch prezentoval štábny nadrotmajster Richard Fabricius, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu veliteľa študijného odboru v poddôstojníckej škole NATO v nemeckom Oberamergau. Jeho poznatky z vyučovacieho a výcvikového procesu v prestížnej aliančnej vzdelávacej inštitúcie vyústili do návrhu kurzu štábnych nadrotmajstrov (OR9) v podmienkach našich ozbrojených síl SR, ktorý predstavil prítomným veliacim poddôstojníkom. „Tieto získané poznatky budú nosnými piliermi v príprave kurzu OR9 v roku 2014, ktorý plánujeme organizovať v úzkej spolupráci Armádou ČR, povedal na margo vystúpenia štábneho nadrotmajstra Fabriciusa hlavný poddôstojník Beluš.

Poradu hlavného poddôstojníka v Prápore výcviku poctil návštevou aj náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek, ktorý na úvod vyzdvihol odhodlanie vojakov a ich profesionálny prístup k plneniu úloh v rámci pomoci občanom pri záplavách v tomto roku. Zároveň veliacich poddôstojníkov informoval o nových prístupoch v oblasti logistiky s dôrazom na spôsob nákupov komodít a služieb. Prítomných poddôstojníkov informoval aj o plánovaných nákupoch vojenskej techniky, hlavne nákladných automobilov, ktoré by mali byť do ozbrojených síl dodané ešte do konca tohto kalendárneho roka. Jedným z bodov jeho vystúpenia bol aj aktuálny stav vojenského letectva a možnosti jeho budúceho rozvoja.

Vo svojom vystúpení sa náčelník generálneho štábu dotkol aj aktuálnej situácie v ozbrojených silách a dodržiavania zákonov, predpisov a etického kódexu profesionálneho vojaka. Prítomným vysvetlil následky ich porušovania v oblasti vojenskej disciplíny a požívania alkoholických nápojov. Podľa generálporučíka Vojteka je vojak vojakom 24 hodín denne a podľa toho sa musí aj správať. „Vaše konanie musí byť ukážkové a reprezentatívne aj v dobe osobného voľna, akoby ste pomyselne nosili uniformu aj po pracovnej dobe,“ zdôraznil generál. Zároveň apeloval na vedenie Práporu výcviku, aby viedli k disciplíne svojich frekventantov už počas kurzov, ktoré je nevyhnutné organizovať maximálne efektívne.

Záujem zo strany veliacich poddôstojníkov bol hlavne o pripravovanú novelizáciu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR. Náčelník GŠ vysvetlil zámery generálneho štábu pri jeho tvorbe v súvislosti s peňažnými náležitosťami vojakov. „Našou snahou je, aby finančné ohodnotenie adekvátne odrážalo náročnosť a riziká výkonu vojenskej služby,“ povedal Vojtek.

Na záver svojho vystúpenia generálporučík Vojtek informoval veliacich poddôstojníkov o posledných tragických udalostiach, ktoré postihli ozbrojené sily. „Vyšetrovanie tragickej udalosti, pri ktorej zahynul vojenský policajt rotmajster Ľubomír Igaz stále pokračuje a my vyšetrovateľom poskytujeme maximálnu súčinnosť,“ dodal Vojtek.

Za vzornú reprezentáciu ozbrojených síl v zahraničných štruktúrach ocenil náčelník GŠ štábneho nadrotmajstra Richarda Fabriciusa Pamätnou medailou k 20. výročiu vzniku OS SR. Ocenený bol aj hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš Pamätnou medailou Multifunkčného práporu.

Štábny nadrotmajster Beluš na záver porady poďakoval všetkým za účasť na tomto dôležitom stretnutí a vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami mužstva poddôstojníckeho zboru budú všetky úlohy nadchádzajúceho obdobia splnené v prospech ozbrojených síl.


Príprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z OberamergauPríprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z OberamergauPríprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z OberamergauPríprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z OberamergauPríprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z OberamergauPríprava medzinárodného kurzu s využitím poznatkov z Oberamergau

Autor: OS SR - mjr. Milan Vanga , Foto: OS SR - rtm. Peter Báleš - Dátum: 01.10.2013
Čítanosť: 5321
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share