V Komárne si zmerali sily mladí záchranári


V Komárne si zmerali sily mladí záchranári Aj tento rok zorganizoval Obvodný úrad Komárno - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v spolupráci s Mestským úradom v Komárne „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany“. Súťaž sa konala v piatok 26.4.2013 na Mŕtvom ramene rieky Váh v Komárne, pod záštitou prednostu obvodného úradu Komárno JUDr. Miroslava ADAMÍKA a primátora mesta Komárno MUDr. Antona MAREKA.
Svojou účasťou prišiel súťažiacich podporiť Náčelník generálneho štábu OS SR generálporučík Peter VOJTEK, ktorý patril medzi čestných hostí, medzi ktorými boli aj prednostovia obvodných úradov nitrianskeho kraja, riaditelia a prednostovia miestnej štátnej správy.

Cieľom súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti organizovanej v príprave na civilnú ochranu obyvateľstva, oboznámiť súťažnou formou žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do kvarty vrátane, s úlohami súvisiacimi s ochranou života, zdravia a majetku.

Sily si zmeralo 14 družstiev, kde súťažné družstvo tvorili 4 žiaci v zložení 2 dievčatá a 2 chlapci. Medzi súťažné disciplíny patrili vedomostný test, civilná ochrana obyvateľstva, hasenie malých požiarov, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, Streľba zo vzduchoviek.

Víťazným družstvom sa stali žiaci Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ulica Eötvösa Komárno, ktorí nazbierali 589 bodov z maximálneho počtu 600 bodov.

Medzi sprievodné aktivity tohto podujatia patrila aj prezentácia OS SR. V rámci tejto aktivity sa potenciálni uchádzači, v stane Regrutačnej skupiny Nitra, dozvedeli o histórií, úlohách a poslaní OS SR. Zároveň im boli poskytnuté informácie o podmienkach vstupu do OS SR a možnosti štúdia na AOS L. Mikuláš. Pre deti bol pripravený zaujímavý program, kde najväčší ohlas vyvolalo maľovanie tvárí maskovacími farbami, ako to robia skutoční profesionálni vojaci. Všetci spozorneli, keď stan regrutačnej skupiny navštívil Náčelník generálneho štábu generálporučík Peter VOJTEK. Možnosť vidieť skutočného generála si nikto nenechal ujsť a pán generál odmenil prítomných fotografiami s podpisom.

Príslušníci VÚ 4405 Nitra pripravili statickú prezentáciu a ukážku vojenskej techniky. Návštevníci si mohli prezrieť vozidlá Tatrapan Astra PVO, Land Rover Defender a vyskúšať prenosný protilietadlový raketový komplet. Profesionálni vojaci boli vyzbrojení a vystrojení tak, aby čo najlepšie prezentovali súčasného profesionálneho vojaka (pištol, samopal, modulárny systém, prostriedky protichemickej individuálnej ochrany, spojovacie prostriedky).

Prezentácia PrV, sa počas tohto slnečného takmer letného dňa, stretla s veľkým záujmom a ohlasom nielen u detí, ale aj u zúčastnenej širokej verejnosti.

Sprievodný program, okrem profesionálnych vojakov, ukážkou svojej činnosti zabezpečovali aj príslušníci Okresného riaditeľstva policajného zboru Komárno a Regionálne, poradenské a informačné centrum Komárno.

V Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranáriV Komárne si zmerali sily mladí záchranári

Autor: kapitán Ing. Milan KUBIZNIAK , Foto: autor - Dátum: 29.04.2013
Čítanosť: 21657
Verzia pre tlač

Skočiť na menu