Preskocit navigáciu

Lepšie je poučiť sa z chýb druhého


Lepšie je poučiť sa z chýb druhého

Na Slovensku v rámci rezortu obrany zastrešuje odbornú prípravu vojenských policajtov Centrum výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek. U našich západných susedov je to Odborná škola vojenskej polície vo Vyškove. V posledných rokoch sa medzi nimi rozvinula obojstranne výhodná spolupráca. Svedčí o tom aj návšteva zástupcov školy z Vyškova vo Vlkanovej- Hronseku.

Veliteľ Centra výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek podplukovník Miroslav Kováčik konštatuje: "Naša spolupráca s Odbornou školou vojenskej polície vo Vyškove začala už v roku 2008. Najskôr sme sa navzájom oboznámili s výcvikovými programami, potom pokračovala výmena skúseností z kurzov a výcvikov. Zúčastnili sme sa aj záverečnej skúšky základného odborného kurzu vo Vyškove. Išlo o praktickú skúšku, kde frekventanti museli zvládnuť modelovú situáciu, ktorá kopírovala reálnu situáciu pri zásahoch. Bolo to pre nás inšpiratívne. Užitočná výmena je medzi kynológmi oboch vojenských polícií, ale aj v ďalších odborných kurzov. Našou výhodou sú vlastné priestory Centra vo Vlkanovej- Hronseku. Českí kolegovia majú základný odborný kurz, ktorý trvá štyri mesiace. Po jeho ukončení majú hotového policajta. U nás je tá príprava rozdelená na základný odborný výcvik, ktorý trvá 8 týždňov a potom máme odborné kurzy po jednotlivých odbornostiach a kariérne kurzy."

Českí vojenskí policajti, ktorých viedol zástupca náčelníka odbornej prípravy Odbornej výcvikovej školy VP Vyškov major Ivo Kovář sa reálne zúčastnili od 15. do 19. apríla na kurzoch služobnej kynológie i služobných zákrokov, prešli si študijné programy /celkom sa im ich štruktúra pozdávala, rovnako aj to, že sú spracované po konkrétnych témach pre každého inštruktora/. "Výmena skúseností je veľmi dobrá možnosť lepšie spoznať prípravu vojenských policajtov na Slovensku. Vašou veľkou výhodou je, že máte svoj vlastný priestor, kde si môžete plánovať výcvik a prípravu podľa vlastných potrieb. U nás vo Vyškove sa oň musíme deliť s mnohými ďalšími subjektmi. Ale samotný výcvik je veľmi podobný. Veď aj zákony o vojenských políciách AČR a MO SR vychádzali zo spoločného federálneho zákona o Vojenskej polícii z roku 1992. Ďalšou etapou našej vzájomnej spolupráce bude májová návšteva slovenských inštruktorov na záverečných skúškach základného odborného výcviku," konštatoval major Kovář a spoločne s podplukovníkom Kováčikom v budúcnosti nevylúčili po vyriešení niektorých legislatívnych otázok ani vzájomnú výmenu slovenských a českých inštruktorov v druhej krajine počas celého priebehu odborného kurzu. Obaja sa zhodli, že lepšie je poučiť sa z chýb druhého, ako ich opakovať.

Podplukovník Kováčik priznáva, že českí kolegovia majú jednoduchší systém vzdelávania vojenských policajtov. Robia jeden základný kurz, v rámci ktorého sa snažia policajtovi dať všetky základné vedomosti, aby bol po jeho ukončení schopný vykonať napríklad prvotnú obhliadku miesta činu, jeho zabezpečenie, ale aj jednoduchý služobný zákrok, ísť do hliadky, zvládnuť jednoduchú reguláciu dopravy, zadokumentovať jednoduchú dopravnú nehodu. "My to máme trochu roztrieštené, ale na základe spomínaných skúseností z Čiech uvažujeme, či by nebolo dobré ísť do podobnej centralizovanej spoločnej prípravy policajtov. Čechom sa naopak páčia naše krátkodobé odborné kurzy, ktoré oni ešte nemajú," konštatuje veliteľ Centra výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek.


Lepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhéhoLepšie je poučiť sa z chýb druhého

Autor: Jozef Žiak , Foto: Jozef Žiak - Dátum: 17.04.2013
Čítanosť: 13303
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share