Z Popradu do Humenného...


Z Popradu do Humenného...
     Ani v uplynulom týždni príslušníci Regrutačnej skupiny Prešov, Personálneho úradu Ozbrojených síl SR nezaháľali,  pokračovali „v turné“ po stredných školách. V dňoch 22. a 24. januára 2013 navštívili dve stredné školy v Poprade a to Gymnázium na ulici Dominika Tatarku č. 7 a Strednú odbornú školu technickú na Kukučínovej ulici a dve Gymnázia v Humennom na ulici Lesnej č. 28 a ulici Komenského č. 4.  Hlavnou témou všetkých besied bolo denné bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2013/2014.
 
     Študenti boli informovaní, že od nástupu na školu budú prijatí za profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe, čo znamená, že ubytovanie ako aj celodenné stravovanie im bude poskytované zadarmo a taktiež ako profesionálni vojaci v tomto období budú poberať služobný plat vo výške minimálnej mzdy. Bolo im zdôrazňované, že AOS je školou univerzitného typu, s medzinárodnou akceptáciou, ktorej hlavným poslaním je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania a že je to inštitúcia rozvíjajúca harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť, motiváciu študentov pre službu vlasti a pripravujúca ich pre efektívnu činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí.
 
     Príslušníci Regrutačnej skupiny oslovili takmer 300 študentov, odpovedali na záplavu otázok. Najpútavejšie boli tradične odmenené prezentačnými predmetmi s logom rezortu. Položená bola aj takáto: „Chcem byť pilotom a tankistom, čo mám preto urobiť?“ Zrejme študent, ktorý chce vedieť riadiť všetko, čím Ozbrojené sily Slovenskej republiky disponujú.
    
     Informácie o štúdiu ako aj podmienkach prijatia na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, študenti nájdu na internetových stránkach www.aos.skwww.personal.mil.sk.

Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...Z Popradu do Humenného...

Autor: čatár Alojz MIKULA , Foto: rotný Mgr. Rastislav SVOBODA - Dátum: 28.01.2013
Čítanosť: 33559
Verzia pre tlač

Skočiť na menu