SAPIENTIA, BONUS, PATRIA ...


SAPIENTIA, BONUS, PATRIA ...

V preklade múdrosť, dobro, vlasť – je krédo Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktoré zaznelo z úst príslušníkov Regrutačnej skupiny Prešov na dvoch prešovských gymnáziách na ulici Sládkovičovej 4 a Ľ. Podjavorinskej 22 v dňoch 15. januára a 16. januára 2013.

 

 

 

Slová vzbudili v hlavách mnohých študentov záujem študovať na tejto vysokej škole, o čom svedčí aj záplava zaujímavých otázok. Zaznela aj takáto: „Uvediem aspoň jednu: „To budeme musieť mať taký účes ako Vy? odpoveď „No až taký krátky nemusí byť, nie každý sa k nemu dopracuje...“  a hneď na to bola lepšia nálada. Všetky kladené otázky boli aj odmenené prezentačnými premetmi s logom rezortu.

 

Nosnou témou týchto besied bolo štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, podmienky prijímacieho konania, študijné programy, výhody i nevýhody štúdia a mnohé iné a v neposlednom rade téma možnosti služby v ozbrojených silách ako takej. Ako jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov – budúcich dôstojníkov pre službu v OS SR. AOS otvára v akademickom roku 2013/2014 štyri akreditované študijné programy v prvom stupni vysokoškolského štúdia: „Manažment vojenskej organizácie“, „Elektronické systémy“, „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“         a “ Počítačové systémy, siete a služby“.

 

Všetky informácie o štúdiu na akadémii a o podmienkach prijatia študenti nájdu aj na internetových stránkach www.aos.skwww.personal.mil.sk. Termín podania prihlášky na štúdium je do 28. februára 2013, termín podania žiadosti o prijatie do prípravnej štátnej služby spolu s kompletnými požadovanými dokladmi je potrebné predložiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr  do 15. marca 2013. Podrobnejšie informácie o podmienkach prijatia, postupe, požadovaných dokladoch a odbornú pomoc Vám radi poskytnú príslušníci regrutačných skupín Personálneho úradu OS SR.


SAPIENTIA, BONUS, PATRIA ...SAPIENTIA, BONUS, PATRIA ...SAPIENTIA, BONUS, PATRIA ...SAPIENTIA, BONUS, PATRIA ...

Autor: čatár Alojz Mikula , Foto: rotný Mgr. Rastislav Svoboda - Dátum: 17.01.2013
Čítanosť: 41073
Verzia pre tlač

Skočiť na menu