Účelové cvičenie s vojakmi


Účelové cvičenie s vojakmi

Základná a materská škola v Čakajovciach organizovala dňa 7.6.2012 Účelové cvičenie pre svojich žiakov. Pre spestrenie tohto cvičenia pozvalo vedenie školy Skupinu personálneho doplňovania ÚVS Nitra a kynológov z policajného zboru.

 

 

 Keďže sa jednalo hlavne o dopoludnie s príslušníkmi OS SR, bol pripravený pre deti a žiakov veľmi pestrý a bohatý program. Hneď na úvod bol slávnostný nástup, kde sa deti naučili od veliaceho dôstojníka, ako sa vykonáva činnosť na povely: „Pozor“, „Pohov“, „Vpravo vbok“, „Vľavo vbok“, „Čelom vzad“ a hlavne odpoveď na pozdrav veliteľa „Sláva vlasti vojaci“. Obec Čakajovce sa musela v základoch triasť, keď nadšené deti doslova zrevali „Sláva“. Všetkým sa činnosť na veliace povely veľmi páčila, hlavne tým najmenším, ktorí si odteraz určite budú pamätať, ktorá je pravá, či ľavá ruka. Aby sa nám deň dobre vydaril, zvolali sme ešte tri krát hurá a dali sme rozchod na pripravené pracoviská.

V spolupráci s príslušníkmi Vojenského útvaru 4405 Nitra sme pripravili štyri pracoviská, kde sa deti mohli čo najlepšie zoznámiť prácou a poslaním príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Deti mali možnosť si vyskúšať samopal, guľomet, pištol. Malí bojovníci si mohli pochytať, poťažkať či vyskúšať prostriedky spojovacej techniky, chemickej ochrany, samopal či guľomet i nosný modulárny systém.

Veľký úspech zožalo tentokrát pracovisko spojovacej prípravy, kde hlavne dievčatá najvyšších ročníkov prejavili enormný záujem pri nadväzovaní spojenia, hlavne keď bol na druhej sympatický poručík Filip.

Aké by to bolo vojenské cvičenie bez preskúšania z telesnej zdatnosti? Túto obľúbenú činnosť sme nemohli, ani teraz vynechať. Dievčatá a chlapci si vyskúšali sed-ľahy, resp. kľuky a za svoju námahu boli odmenení malou pozornosť od vojakov a pomaľovaním tváre maskovacou farbou.

Formou prezentácie a krátkych filmov odprezentovaná práca a poslanie príslušníkov OS SR. Prezentácia PrV sa u detí stretla s veľkým záujmom a ohlasom. Všetci so zatajeným dychom sledovali rôzne ukážky techniky a cvičení. V rámci malej diskusie sme odpovedali na veľmi zvedavé a zaujímavé otázky.

Koniec dopoludnia patril kynológom z policajného zboru, ktorí predviedli deťom svoju prácu a umenie. Na záver nám už nozastalo nič iné, len sa rozlúčiť a zaželať si, aby takýchto dní bolo čo najviac. Podľa nadšenia a záujmu detí o prácu príslušníkov OS SR sme sa lúčili s pocitom, že v tento deň chcel byť vojakom snáď každý.


Účelové cvičenie s vojakmiÚčelové cvičenie s vojakmiÚčelové cvičenie s vojakmi

Autor: kapitán Ing. Milan KUBIZNIAK - Dátum: 08.06.2012
Čítanosť: 52575
Verzia pre tlač

Skočiť na menu